Premi Jesús Garanto Alós

Bases convocatòria 2011

I. Poden optar al premi les institucions o persones que, per la seva trajectòria, serveis prestats, publicacions o altres mèrits, s'hagin distingit per la seva contribució en el camp de l'atenció – educativa i psicològica– a persones amb trastorns mentals, discapacitats psíquiques, sensorials o motrius. En concordança amb les línies de recerca iniciades pel Dr. Garanto es consideraran especialment tant els treballs en trastorns de conducta com els treballs en trastorns de lʼespectre autista.

II. Les candidatures poden ser presentades per les pròpies institucions o per persones físiques. En cas de persones físiques la proposta podrà ser presentada per una institució o persona diferent del que concursa al premi que lʼavali i documenti els seus mèrits.

III. La documentació que avali la candidatura es presentarà a l'ICE de la Universitat de Barcelona, dʼacord amb el formulari que es troba en aquesta plana. Sʼha de fer constar específicament l'acceptació d'aquestes bases i les dades i l'adreça de la institució o persona proposada.

IV. El premi està dotat amb 3.000€.

V. El termini de presentació de candidatures, començarà quan es facin públiques aquestes bases, i es clourà el 16 de març de 2012.

VI. El jurat del Premi Jesús Garanto Alós estarà format per persones de trajectòria reconeguda. El jurat pot deixar desert el premi, si ho creu necessari.

VII. L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, si s'escau, es reserva el dret de reproduir parcialment o totalment els documents presentats, amb la prèvia autorització de la cessió de drets per part de qui correspongui.

VIII. El lliurament dels premis tindrà lloc en sessió oberta durant el mes de juny de 2012, i serà anunciada a tots els participants i/o institucions o persones avaladores.

IX. La documentació presentada haurà de ser recollida per la persona degudament autoritzada a la seu de l'ICE durant un termini màxim de dos mesos, comptats a partir de la data de lliurament del premi.

Termini de presentació d'originals i/o treballs:
16 de març de 2012
En els locals de l'Institut de Ciències de l'Educació UB
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Lliurament de premis: juny de 2012
Per informació general dels Premis:
Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona
Tel:934 035 175
A/e: infoice@ub.edu
Tel.: 934 035 175

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació