Presentació Clip

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i l’IL3–UB es complauen a presentar-vos el programa de cursos en línia adreçats al professorat d’infantil, primària i secundària.

 

Els cursos es fan a través d’un campus virtual que es basa en l’ús d’Internet i d’eines telemàtiques. D’aquesta manera es dóna resposta a les necessitats temàtiques del professorat aprofitant les oportunitats que ofereixen aquestes eines d’informació i comunicació.

Els trets principals d’aquesta modalitat formativa són: la facilitat d’ús, la comoditat i la flexibilitat en la realització del curs, els continguts de qualitat desenvolupats amb aquesta finalitat i un model pedagògic que integra recursos comunicatius —els fòrums de debat, el correu electrònic i el treball col·laboratiu— i diferents eines d’avaluació i autoavaluació sobre els continguts digitals de cada curs. En aquest model, la figura del tutor/a és clau perquè es centra en la consecució dels objectius didàctics concrets del curs, facilita l’aprenentatge, posa l’alumne en situació de pràctica progressiva, avalua el procés d’aprenentatge de l’alumne en relació amb la matèria i el calendari de treball i potencia l’ús dels diferents recursos didàctics del campus. 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments