Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      ICE UB imatge de maquetació
Secció de Recerca
imatge de maquetació
 
imatge de maquetació
Icona d'informació

Més informació:

Institut de Ciències de l'Educació(ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 


Servei d'Assessorament a la Recerca (SAR)

| Objectius | Consultes | Tramitació | Tarifes |

Aquest servei té com a finalitat orientar als investigadors en la realització dels seus projectes de recerca.


Objectius

1. Orientar als investigadors en recerca educativa en tots els àmbits, tant en els nivells d'educació formal (infantil, primària, secundària i ensenyament superior), com en altres àmbits d'educació no formal i informal.

2. Assessorar sobre les diverses problemàtiques a l'hora d'iniciar una recerca, portar-la a terme, preparar-ne l'informe corresponent o difondre els resultats.

3. Facilitar els serveis complementaris d'introducció amb lectora òptica de dades quantitatives i d'anàlisi de dades quantitatives. 


Consultes

S'ofereixen dos tipus de serveis:

1. Servei d'assessoria, que compta amb:

• Un equip d'especialistes de l'àmbit de la metodologia que abasten els diversos aspectes propis de la recerca en sentit ampli (recerca documental, plantejament i disseny, elaboració d'instruments, recollida de dades, tractament de la informació, anàlisi de dades, assessorament informàtic, redacció i presentació d'informes i/o articles científics, etc.)

Llistat d'assessors:

Assessor
Departament
Angel Blanco Metodologia de les Ciències del Comportament
Antoni Sans Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Francesc Martínez Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Liliana Tolchinsky Lingüística General
María José Rubio Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Maria Teresa Anguera Metodologia de les Ciències del Comportament
Marta Sabariego Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Mercedes Torrado Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Montserrat Freixa Metodologia de les Ciències del Comportament
Montserrat Yepes Psicologia Social
Núria Giné Freixes Didàctica i Organització Educativa
Ruth Vilà Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

• Personal tècnic especialitzat en recerca

2. Serveis complementaris:

  • Introducció amb lectora òptica de dades quantitatives
  • Anàlisi de dades quantitatives

Aquests serveis estan portat a terme per persones adequadament qualificades i sota apropiada supervisió


Tramitació de les consultes

* Per tramitar una consulta s'ha d'omplir el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic. En aquest formulari es fan una sèrie de preguntes per situar la necessitat de l'assessorament i poder derivar la consulta adequadament.


Tarifes

Consultes d'assessorament
Personal de la UB

Subvencionat per l'ICE una consulta a l'any

Consultes successives:

Individuals: 75 euros per consulta
Grupals: 100 euros per consulta

Tesis doctorals UB *
*El director de la tesi haurà d'assistir com a mínim a la primera consulta

Subvencionat per l'ICE una consulta a l'any

Consultes successives:75 euros per consulta

Personal d'altres centres o institucions

Primera consulta: 100 euros per consulta
Consultes successives:

Individuals: 75 euros per consulta
Grupals: 100 euros per consulta

 

Introducció i anàlisis de dades

Introducció amb lectora òptica de dades quantitatives Segons nombre d'hores: 40 euros x hora

Anàlisi de dades quantitatives

Segons nombre d'hores: 40 euros x hora

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: ICE
Última actualització o validació: 25.11.2011
imatge de maquetació