Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca
ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006
 
 


A partir d'ara es pot consultar la Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) a l'enllaç http://www.raco.cat/index.php/REIRE. Es tracta d'una nova publicació electrònica que substitueix el nostre Butlletí LaRecerca i que té per objectiu esdevenir un espai de consulta i difusió, com també un fòrum de debat i intercanvi sobre recerca educativa, especialment la recerca vinculada a processos d'innovació en els diferents nivells i àmbits educatius.

La REIRE tindrà una periodicitat semestral i incorporarà fitxes explicatives sobre qüestions metodològiques de recerca amb orientacions pràctiques per als investigadors, ressenyes de llibres d'interès especial, ressenyes de tesis doctorals i enllaços relacionats amb l'àmbit educatiu. Amb la voluntat d'aconseguir un abast màxim, tant pel que fa als lectors com també als autors, REIRE està oberta a la participació d'investigadors de tot el món, tot i que es proposi de manera prioritària difondre la recerca sobre educació que es desenvolupa a Catalunya.

Cal destacar que la revista té la voluntat d'aprofitar les possibilitats de la xarxa oferint un espai de documentació obert permanentment i proporcionar canals d'interacció a la comunitat investigadora. A més, a fi d'optimitzar al màxim el procés de producció i edició, la revista s'hostatjarà a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert: www.raco.cat), un dipòsit obert de revistes científiques i culturals catalanes.

 

Números del Butlletí LaRecerca publicats

 

       

 

Índex de ressenyes de llibres
Butlletí Nº 4 - Març 2006  
 
Butlletí Nº 6 - Octubre 2006  
Butlletí Nº 7 - Març 2007  
Butlletí Nº 8 - Juny 2007  
Butlletí Nº 9 - Octubre 2007  
 

 

 


 

Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005