Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      ICE UB imatge de maquetació
Secció Recerca
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Investigació Qualitativa

* Aquests llibres es poden trobar a la biblioteca de la UB

Autor/s
Títol
Edició
Del Rincón, D.
La metodología cualitativa orientada a la comprensión.
Barcelona: EDIOUC (1997)
* Denzin, N.
Lincoln, Y.

Collecting and interpreting qualitative materials.

London: Sage. (2003)

* Fetterman, D.M.

Foundations of empowerment evaluation.

London: Sage. (2001)

* Flick, U.

Introducción a la investigación cualitativa.

Co-Edición Morata-Fundación Paideia Galiza.(2004)

Gibbs, G.R.
Qualitative data analysis. Explorations with NVivo.
Buckingham: Open University Press. (2002)
Gil, J.
Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa.
Barcelona: PPU (1994)

* González Rey, F.L.

Investigación cualitativa en psicología. Rumbos y desafíos.

México: International Thomson.(2000)

Massot, I.
Dorio, I.
Sabariego, M.
Estrategias de recogida y análisis de la información. En Metodología de investigación educativa.
Madrid: La Muralla (2004)

* Patton, M.Q.

Qualitative research and evaluation methods.

London: Sage. (2002)
Pérez Serrano, G.
Investigación cualitativa. Retos e interrogantes I. Técnicas y análisis de datos.
Madrid: La Muralla (1994)
Pérez Serrano, G.
Investigación cualitativa. Retos e interrogantes II. Técnicas y análisis de datos.
Madrid: La Muralla (1994)
Rodríguez, G.
Gil, J.
García, E.
Etxeberría, J.
Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador: Aquad y Nudist.
Barcelona: PPU (1995)
Rodríguez, G.
Gil, J.
García, E.
Metodología de la investigación cualitativa.
Málaga: Aljibe (1996)

* Ruiz Olabuenaga, J.I.

Metodología de la investigación cualitativa.

Bilbao: Deusto. (1999)

* Sandin, M.P.

Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones.

Madrid: McGraw-Hill (2003)

* Valles, M.S.

Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional.

Madrid: Síntesis.(2000)

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: ICE
Última actualització o validació: 18.09.2009
imatge de maquetació