Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      ICE UB imatge de maquetació
Secció Recerca
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Investigació Quantitativa

* Aquests llibres es poden trobar a la biblioteca de la UB

Autor/s
Títol
Edició
* Botella, J.
León, D.G.
San Martín, R.
Análisis de datos en psicología I.
Madrid: Pirámide.(1993)
Etxeberria, J.
Tejedor, F.J.
Análisis descriptivo de datos en educación.
Madrid: La Muralla. (2005)
Gil, X., Ormazábal, F. i Torrado, M.
Estadística aplicada a las ciencias humanas I.
Barcelona: PPU. (1993).
* Lizasoin, L. i Joaristi, L.
SPSS para windows.
Madrid: Paraninfo. (1996).
* Martínez Olmo, F.
El cuestionario. Un instrumento para la investigación en las ciencias sociales.
Barcelona: Laertes. (2002)
* Pardo, A.
San Martín, R.
Análisis de datos en psicología II.
Madrid: Pirámide. (1994)
* Vilà, R. i Bisquerra, R.
El análisis cuantitativo de los datos. En R. Bisquerra (Coord.) Metodología de la investigación educativa.
Madrid: La Muralla.
(2004)
* Visauta, B
Análisis estadístico con SPSS para Windows. (2ª ed.) Volumen 1.
Madrid: McGraw-Hill. (2002)
* Visauta, B
Análisis estadístico con SPSS para Windows. (2ª ed.) Volumen 2.
Madrid: McGraw-Hill. (2002)

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: ICE
Última actualització o validació: 18.09.2009
imatge de maquetació