Congressos (2005-2009)

2009

Albert, M. (2009). La relación entre la representación oral y escrita de cambios en la morfología nominal en el aprendizaje inicial del catalán L2. Comunicació. II Jornades de la Xarxa Llera: Joves Investigadors, Barcelona, Espanya.

Zapatero, A. (2009). Yo no soy de aquí: Lengua e identidad en un Aula de Acogida. Comunicació. V Jornadas Internacionales de Educación Lingüística, UNER, Argentina.

2008

Albert, M., & Tolchinsky, L. (2008). La relación entre la representación oral y escrita de cambios en la morfología nominal en el aprendizaje inicial del catalán L2. IV International Confernce on Speech, Writing and Context, Querètaro, México.

Berman, R. (coord.), Aparici, M., Tolchinsky, L., Bel, A., Perera, J., Salas, N., Rosado, E., Albert, M., & Choi, J. (2008). Developing connectivity across languages, modalities and genres. Simposi. IV International Conference on Speech, Writing and Context (ICSWC), Querétaro, México.

Perera, J. (2008). Multiculturalidad, integración y enseñanza-aprendizaje: problemas y soluciones. Jornades 'Llengua i Ensenyament. X Congreso Internacional de la Sociedad Española de didáctica de la Lengua y la Literatura, Tenerife, Espanya.

Reilly, J., Salas, N., Walper, D., & Tolchinsky, L. (2008). Writing and Spelling in Children with Language Impairment: Comparing Narrative and Expository Texts. Simposi. XI SIG- Writing Conference, Lund, Suècia.

Ríos, I. (2008). El acta de la asamblea: un texto escrito a partir de los tres años. I Congresso Internacional em Estudos da criança. Braga, Portugal.

Rosado, E., Bel, A., & Aparici, M. (2008). Differences and similarities in the non-production of clitics in L1 and L2 Spanish. EUROSLA 18, Second Language Acquisition Research in Context, Aix-en-Provence, Francia.

Salas, N., Mazur-Palandre, A., Jisa, H., & Tolchinsky, L. (2008). The effect of age, genre and modality on French and Spanish Preferred Argument Structure. IV International Conference on Speech, Writing and Context, Querètaro, México.

Salas, N., Tolchinsky, L., & Albert, M. (2008). Representations of changes in nominal morphology by learners of Catalan as an L2. XI Congress of the International Association for the Study of Child Language, Edimburgo, Escocia.

Tolchinsky, L., & Perera, J. (2008). Written Representation of Nominal Morphology by Chinese and Arab Children Learning a Romance Language. III International Santa Barbara Conference on Writing Research, Santa Barbara, Estats Units.

Reilly, J., Tolchinsky, L., & Wulfeck, B. (2008). Language in older children and adolescents with Language Impairment, Symposium: Lexical and grammatical complexity in typical and atypical school-age children and adolescents. XI Congress of the International Association for the Study of Child Language, Edimburgo, Escòcia.

Tolchinsky, L., Salas, N., & Perera, J. (2008). The notions of L2 learners of Catalan on the links between speech and writing. XI Congress of the International Association for the Study of Child Language, Edimburgo, Escòcia.

Tolchinsky, L. (2008). La dinámica del desarrollo léxico. IV International Conference on Speech, Writing and Context (ICSWC), Querètaro, México.

2007

 Perera, J. (2007). El català al segle XX: l'educació infantil i primària. Jornades 'Llengua i Ensenyament. Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX: Balanç de la situació i perspectives, Barcelona, Espanya.

Perera, J., Tolchinsky, L., Albert, M., & Salas, N. (2007). Estrategias de realización de la morfología nominal del catalán por parte de niños de origen chino, árabe y latinoamericano. XXV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Murcia, Espanya.

Salas, N., Tolchinsky, L., & Aparici, M. (2007). La complejidad de los SSNN en hablantes de español. V International Congress on Language Acquisition. Oviedo, Espanya.

Siguan, M. (2007). El lenguaje y la escuela a lo largo de un siglo. V Congreso Internacional sobre la Adquisición de las Lenguas del Estado, Oviedo, Espanya.

Tolchinsky, L. (coord.), Perera, J., Salas, N., Lamarti, R., Albert, M., & Zapatero, A. (2007). Procesos de Aprendizaje del catalán oral y escrito por parte de niños chinos, marroquies e hispanoamericanos. Simposi. V Congreso Internacional sobre la Adquisición de las Lenguas del Estado, Oviedo, Espanya.

Tolchinsky, L., & Fons, M. (2007). Las prácticas docentes en la enseñanza de la lengua escrita. III Seminario sobre contextos de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita, Barcelona, Espanya.

Tolchinsky, L., & Perera, J. (2007). La representació oral i escrita de la morfologia nominal per part d'infants nouvinguts. I Jornades de Recerca sobre l'Educació Lingüística i Literària en entorns Plurilingües, Barcelona, Espanya.

Tolchinsky, L. (2007). El desarrollo de la narración oral y escrita más allá de la infancia. Coloquio Internacional: Las narrativas y su impacto en el desarrollo infantil, México DF, México.

Tolchinsky, L. (2007). Estrategias de realización de la morfología nominal por parte de niños de origen chino y árabe. XXV Conferencia Internacional AESLA, Murcia, Espanya.

2006

Casasnovas, M.T., Buisán, C., & Silvestre, N. (2006). La interacció del professorat amb l'alumnat amb sordesa dintre del marc escolar. Congrés Internacional Sordeses: Comunicació i Aprenentatge, Barcelona, Espanya.

Arxé, M.P., Buisán, C., & Silvestre, N. (2006). El nen amb sordesa i la interacció entre els seus companys oïdors. Congrés Internacional Sordeses: Comunicació i Aprenentatge, Barcelona, Espanya.

Jisa, H., & Tolchinsky, L. (2006). The development of noun phrase complexity in French and Spanish spoken and written narratives and expository texts. SIG writing, X International Conference of the EARLI special interest group on writing, Antwerp, Bèlgica.

Tolchinsky, L. (2006). First Steps in Learning Written Language. Apprentissage des langues premières et secondes - Fond National de la Science français (FNS), París, Francia.

Tolchinsky, L. (2006). El desarrollo del Repertorio Lingüístico. Simposi. Congreso Internacional de Lingüística - Sociedad Española de Lingüística, Barcelona, Espanya.

Perera, J. (coord.), Aparici, M., Tolchinsky, L., Salas, N., Albert, M., & Rosado, E. (2006). El desenvolupament del repertori lingüístic. Simposi. VII Congreso de Lingüística General, Barcelona, Espanya.

Perera, J., Aparici, M., Fité, M., & Busquets, J. (2006). L'empremta del castellà en les produccions lingüístiques dels catalanoparlants: una anàlisi evolutiva. XIV Coloquio Internacional de la Lengua y Literatura Catalana, Budapest, Hungría.

2005

Aparici, M., & Rosado, E. (2005). The development of lexical diversity in the expression of connectivity in Spanish. X International Congress for the Study of Child Language, Berlín, Alemanya.

Jisa, H., & Tolchinsky, L. (2005). Developing a depersonalised discourse stance in typologically different languages: Written expository texts. X International Congress for the Study of Child Language, Berlín, Alemanya.

Perera, J. (2005). Les dades sobre l'ús del català a l'ensenyament primari i secundari. Jornades 'Llengua i Ensenyament'. Grup Català de Sociolingüística i Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, Barcelona, Espanya.

Tolchinsky, L., & Salas, N. (2005). Developing NP complexity and information allocation in narrative and expository spoken and written texts. X IASCL Congress, Berlín, Alemanya.

Tolchinsky, L., & Jisa, H. (2005). Developing a depersonalised discourse stance in typologically different languages: written expository texts. X IASCL Congress, Berlín, Alemanya.

Contacte

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Institut de Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona
  Campus Mundet
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  08035 Barcelona, Espanya  

  Telèfons:934 035 238
  934 035 193
 • Fax: 934 021 016
 • grerli@ub.edu
 • Com arribar-hi
excel HUBc BKC