Presentació

Objectius i àmbit temàtic

El Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) ha rebut el reconeixement i la financiació de la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat en les convocatòries dels anys 2005 (2005SGR-00637), 2009 (2009SGR-555) i 2013 (2014SGR-765).

Des de la seva constitució, el grup ha treballat en dues temàtiques centrals:

  • • l'estudi del repertori lingüístic en entorns multilingües
  • • la recerca sobre els processos d'aprenentatge i d'ensenyament de les llengües

Si bé cadascuna d'aquestes temàtiques té un desenvolupament específic, ambdues s'alimenten mútuament, ja que la nostra estratègia investigadora consisteix fonamentalment en la realització d’estudis empírics que proporcionen un quadre de situació dels fenòmens objecte d’estudi i, alhora, la formulació d’estratègies d’acció didàctica a partir dels resultats obtinguts de la recerca empírica.

El grup vincula així la seva activitat als objectius de la Unió Europea (Horitzó 2020), que prioritzen la recerca en les qüestions que ajuden a resoldre problemes concrets dels ciutadans, i atén les directrius del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, que situa entre els focus prioritaris d’atenció l’aprenentatge al llarg de la vida i la cohesió social, i esmenta el multilingüisme com un dels àmbits importants per al foment de la cohesió, la inclusió i la pertinença a la comunitat. En aquest sentit, el grup orienta la seva recerca, d’una banda, a la situació de multilingüisme de les aules, entesa no com a problema sinó com a característica de la societat europea actual que cal entendre i gestionar adequadament, i, d’una altra, a la superació de les mancances constatades reiteradament en el domini de l’expressió escrita, competència que esdevé determinant per generar oportunitats personals i socials.

Contacte

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Institut de Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona
  Campus Mundet
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  08035 Barcelona, Espanya  

  Telèfons:934 035 238
  934 035 193
 • Fax: 934 021 016
 • grerli@ub.edu
 • Com arribar-hi
excel HUBc BKC