Programa de formació en recerca i transferència

Destinataris: Personal contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral recent.

Objectiu general: proporcionar recursos i formació per a la recerca el col·lectiu d’ investigadors novells de la UB.

  • La formació, distribuïda en mòduls, pretén donar eines als joves investigadors perquè puguin fer front als reptes que actualment planteja la recerca. Es tracten els següents temes:
  • formació sobre com fer recerca i com difondre-la (protocols, bases de dades, bibliometria, publicacions, etc.).
  • l’aprenentatge de l’arquitectura de la recerca (projectes, convocatòries, recursos propis i aliens, etc.).
  • la gestió de la recerca i la transferència del coneixement generat, i inclou aspectes de la creació d’empreses i l’emprenedoria.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments