Convalidacions

Activitats susceptibles de convalidació:

• Formació de postgrau (oficial o pròpia) relacionada amb els tallers del màster

• Cursos de la Formació permanent (ICE)

• Altres cursos de formació sobre docència

Procediment:

A l’inici de cada curs caldrà informar a la coordinació del màster de les activitats susceptibles de ser convalidades.

Període de presentació de sol·licituds de convalidació:

Durant el mes d’octubre.

Documentació:

• Títol de postgrau, programa complet de l’assignatura (títol, contingut, hores, sistema d’avaluació) i qualificació.

• Per als cursos de formació permanent de l’ICE, serà suficient indicar el títol de l’activitat i l’any en què es va realitzar.

Es convalidarà en funció de la correspondència entre programes.

Percentatge de crèdits màxims a convalidar: 15 %

 

excel BKC HUBc