Organització i metodologia docent

Les sessions presencials es duran a terme en dijous, de 16 a 20 h, durant tot el primer curs i el primer semestre del segon curs. Durant el segon curs, la coordinació del màster podrà organitzar activitats a petició dels alumnes i que seran reconegudes com a Complements de Formació.

L'ensenyament és presencial.

Les sessions presencials s’organitzaran en: classes expositives, exercicis pràctics, treball en grup, debats i taules rodones, entre d’altres. La metodologia específica de cada assignatura es pot consultar al pla docent corresponent.

 

 

excel BKC HUBc