Pla d'estudis

Resum de dades per curs

Resum de dades per curs
Hores totals Crèdits
Màster 1500 60
1r curs 750 30
2n curs 750 30

 

Resum de dades per m˛duls

Resum de dades per mòduls
Crèdits
Mòdul 1. Política universitària. La docència a la universitat 3
Mòdul 2. Planificació i organització docent 9
Mòdul 3. Metodologies docents i avaluació de l'aprenentatge 6
Mòdul 4. Eines i recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge 7
Mòdul 5. Pla docent i programa docent d'una assignatura 5
Mòdul 6. Desenvolupament professional 9
Mòdul 7. Pràctica docent 6
Mòdul 8.Tutoria universitària 3
Mòdul 9. Complements de formació 6
Mòdul 10. Treball final de màster 6

 

1r curs

 
Mòdul 1. Política universitària. La docència a la universitat 3
Curs/ activitat Crèdits
Política institucional i organització universitària a la UB  
El desenvolupament professional del professorat: les competències docents 2
Recursos accessibles a la UB 1
Avaluació: Treball global de mòdul
 
Mòdul 2. Planificació i organització docent 9
Curs/ activitat Crèdits
DAC 2
Com aprenen els estudiants: estratègies d'aprenentatge 1
Planificació de la docència universitària 2
Lideratge i comunicació a l'aula 2
Treball en equips docents 2
Avaluació: Treball global de mòdul
 
Mòdul 3. Metodologies docents i avaluació de l'aprenentatge 6
Curs/ activitat Crèdits
Estratègies de treball a l’aula universitària 2
Metodologies actives d'aprenentatge 2
Avaluació dels aprenentatges 2
Avaluació: Treball global de mòdul
 
Mòdul 4. Eines i recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge 7
Curs/ activitat Crèdits
Carpeta d'aprenentatge i carpeta docent 3
L'ús de les TIC per a l'aprenentatge i el coneixement 4
Avaluació: Mitjana de les qualificacions obtingudes a cada taller
 
Mòdul 5. Pla docent i programa docent d’una assignatura 5
Curs/ activitat Crèdits
Elaboració del pla i del programa docent d’una assignatura 3
De la millora a la innovació docent. Elaboració de projectes 2
Avaluació: Treball global de mòdul

 

2n curs


Mòdul 6. Desenvolupament professional 9
Curs/ activitat Crèdits
Gestió del temps i de l’estrès 3
Ètica i responsabilitat docent 2
Propietat intel·lectual per l’elaboració de materials docents i de recerca 2
Comunicació oral 2
Avaluació: Mitjana de les qualificacions obtingudes a cada taller
 
Mòdul 7. Pràctica docent 6
Curs/ activitat Crèdits
Aplicació del projecte de millora i innovació 3
Observació de la pràctica docent 3
Avaluació: Treball global de mòdul
 
Mòdul 8. Tutoria universitària 3
Curs/ activitat Crèdits
La tutoria acadèmica i de carrera 2
Eines relacionals per a la tutoria universitària 1
Avaluació: Treball global de mòdul
 
Mòdul 9. Complements de formació 6
Curs/ activitat Crèdits
Cursos, seminaris, jornades, congressos i altres activitats sobre docència 6
Observacions: Reconeixement de crèdits per activitats d'àmbit docent realitzats al llarg del màster
 
Mòdul 10. Treball de final del màster 6
Curs/ activitat Crèdits
Treball de final del màster 6
Avaluació: Presentació i defensa de la carpeta docent

 

excel BKC HUBc