Preinscripció

1. Les persones interessades a fer aquest màster hauran d’adreçar la seva petició, juntament amb la proposta del professor mentor, a la direcció del seu departament.

2. Els departaments hauran de fer arribar les seves peticions prioritzades al deganat de la seva facultat, perquè siguin prioritzades pel centre.

3. Cada facultat haurà de fer arribar a l’ICE les sol·licituds prioritzades, acompanyades de la proposta del professorat mentor. Els centres hauran de fer arribar les sol·licituds i la seva documentació per correu intern a l’ICE. Així mateix, també es podran avançar per correu electrònic a l’adreça: ice-postgraus@ub.edu


Documentació

 

 

 

 

excel BKC HUBc