Seguiment

El màster ha constituït una Comissió de Seguiment que és l’encarregada de coordinar i supervisar el procés de mentoria i és el nexe d’unió entre la Comissió de Coordinació del màster i els professors mentors i novells. Està integrada per professorat de la UB amb àmplia experiència docent i investigadora.


Funcions

  • - Supervisar el procés de formació dels alumnes i fer-ne el seguiment, d'acord amb el pla de treball establert
  • - Assessorar alumnes i mentors en els temes docents que els demanin
  • - Revisar les millores que els alumnes proposin i incorporin a la seva docència
  • - Donar suport i proporcionar eines informatives i metodològiques per impulsar les accions formatives que es realitzen
  • - Fer el seguiment i l'avaluació de la carpeta docent
  • - Formar part dels tribunals avaluadors del treball de final de màster
  •  

excel BKC HUBc