Entorns innovadors d'aprenentatge | ICE. Institut de desenvolupament professional

Entorns innovadors d'aprenentatge

Matrícula tancada

Professorat: Miquel Àngel Torrico

Funcionari del cos de professors d'Educació Secundària especialitat orientació educativa. El seu interès i desenvolupament professional es centra en la millora dels procesos d’aprenentatge en l’aula i com les TAC aplicades a la creativitat, a les altes capacitats, a l’adquisició de noves competències poden ajudar en aquest procés.

Addicionalment, és tutor de psicopedagogia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), col·laborador i tutor de cursos amb la Fundació Rosa Sensat i la Universitat Blanquerna i tutor en línia d'un curs de creació pròpia que compta amb més de 30 edicions en PrisMa, també ha escrit diversos articles i impartit conferències sempre al voltant del mateix camp professional, les TAC i l'educació.

Presentació del curs

El curs es presenta en un format eminentment pràctic on el professorat interessat en enriquir i innovar en els seus entorns d'aprenentatge (aules) comptarà amb diferents dinàmiques TIC i reflexions que li permetran conèixer i treballar amb recursos que responen a l'adquisició de competències necessàries pel professorat del segle XXI com la resolució de problemes, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la curiositat, la innovació o la formació contínua.

Objectius del curs

Conèixer el potencial d'Internet i els ordinadors per a la nostra tasca educativa, i posar en pràctica els recursos i pràctiques innovadores.
Desenvolupar la competència creativa, el treball en grup, la resolució de problemes, la innovació, la curiositat i la motivació per aprendre.
Conèixer eines TIC per crear entorns innovadors de treball a l'aula.

Temari del curs

El curs està divit en tres mòduls que giran en torn l’enriquiment innovador de les nostres aules, a la vegada que busquen potenciar aquelles habilitats professionals que tots els educadors han d’anar adquirint per millorar la seva tasca: resolució de problemes, creativitat, treball en equip, curiositat, innovació i formació contínua.

MÒDUL 1: Recursos innovadors
Al llarg d’aquest mòdul es cercaran, investigaran, descobriran i practicaran recursos TAC que poden ajudar a fer les classes més atractives, innovadores i creatives.

MÒDUL 2: Xarxes socials
En aquest mòdul es facilitarà el coneixement de moltes xarxes socials amb possibilitats d’èsser incorporades a les aules, a la vegada que es reflexionarà sobre els usos, abusos i perills que poden comportar les mateixes.

MÒDUL 3: Rol professor
Aquest mòdul té per objectiu la reflexió constructiva i pràctica de la tasca com a docents, què s’ha de canviar davant aquest escenari, quins reptes de futur es tenen i com es poden convertir les aules en entorns innovadors per a l’aprenentatge.

Destinataris

Mestres de primària i professorat de secundària amb il·lusió per conèixer altres formes de treballar i ser capdavanters del canvi de paradigma educatiu en el que estem immersos.

Model d'avaluació i activitats

Els estudiants hauran de fer totes les activitats proposades, cada mòdul té el mateix pes proporcional en la nota final, la nota de les mateixes serà apte o no apte, seguint els següents criteris:

  • Ha realitzat una tasca creativa
  • L’activitat està treballada
  • Hi ha una reflexió madura darrere de l’exercici
  • Segueix les instruccions de forma adequada
  • Les reflexions estan ben fonamentades

El curs proposarà unes dates a seguir per a tots els estudiants, tot i la flexibilitat pròpia de la formació en línia, a data de finalització del curs totes les activitats hauran d’estar realitzades per poder aprovar el curs.

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 18 de març al 6 de juny de 2014

curs virtual

40 hores

A partir del 28 de gener 2014
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades
90€

Información
Teléfono: +34 934 021 024
http://www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments