Ingel.ligències múltiples i videojocs

Matrícula tancada

Professorat: Azahara Casanova Pistón.

Llicenciada en Filosofia. Màster TIC en Educació. Universitat de Barcelona online. Màster en formació per a la investigació universitària. UCV. Experta en iniciació a la docència universitària. Docent TIC en Universitat Catòlica de València. Facilitadora formativa des de 2003 per a centre de formació permanent del professorat de València i centres concertats de la Comunitat Valenciana.

Presentació del curs

Les intel·ligències múltiples són els antecedents de les competències bàsiques que es troben incloses com a part essencial en el currículum formatiu. Els videojocs són una potent ferramenta de treball per a l'ampliació d'estratègies didàctiques del professorat en tots els àmbits reglats de la formació. En aquest curs sobre IIMM i videojocs tractarem d'analitzar els videojocs seriosos i no tan seriosos per a conéixer i reconéixer quines intel·ligències múltiples treballen o poden potenciar a través de la seua pràctica, com poder afegir-los com a part de les nostres activitats d'aula i com avaluar mitjançant aquestos.

Objectius del curs

Al final del curs l'alumne estarà capacitat per tal d'identificar les intel·ligències múltiples i posar en pràctica videojocs amb els seus alumnes per tal d’ajudar a fomentar-les i desenrotllar-les.
Al final del curs l'alumne identificarà quin tipus de videojocs són aptes per a recolzar el desenvolupament de les àrees de coneixement i les competències educatives.
Al final del curs l'alumne disposarà de les ferramentes necessàries per a l'avaluació de les àrees de coneixement i les competències bàsiques mitjançcant els videojocs.

Temari del curs

Breu introducció i contextualització.

Què són les intel·ligències múltiples?
Howard Gadner i l'escola de les intel·ligències múltiples
Com poden els videojocs ajudar a desenvolupar-les, entrenar-les i fomentar-les?

De les intel·ligències múltiples a les àrees de coneixement i les competències bàsiques del currículum. Quins videojocs?

El cas dels serious games i els eduvideojocs.
Altres videojocs NO educatius que ajuden a EDUCAR i com ho fan.
Classificació dels eduvideojocs segons plataforma:
Online: PC (jocs en línia col·laboratius), Internet, Tablets Android i iPad.
Offline: PC, Nintendo DS i derivades, Playstation 2, Playstation 3, psp, psvita, Xbox360, wii.

L'avaluació de les competències mitjançant els videojocs:

Com auxilien els videojocs? Avaluació de les intel·ligències múltiples i competències.
Tipus d'avaluació de les competències mitjançant els videojocs.
Cap a una educació personalitzada: consciència docent i formació responsable.
Com puc fer jo un videojoc sense morir en l'intent? El cas de scratch. Breu introducció

Destinataris

Docents de totes les etapes educatives

Model d’avaluació i activitats

1. Tècniques d'avaluació:

1. Avaluació per projectes.

2. Avaluació per tasques.

3. Avaluació participativa.

4. Avaluació per observació

2. Activitats:

1. Exercicis i qüestionaris.

2. Representació de rols

3. Casos pràctics

4. Fòrums

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 18 de març al 6 de juny de 2014

curs virtual

40 hores

A partir del 28 de gener 2014
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades
90€

Información
Teléfono: +34 934 021 024
http://www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments