Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Roser Lladó Moreno

Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicoteràpia de Família. Experta en Psicologia Coaching pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), i per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Coordinadora de l’Equip de Coaching Educatiu de l’ICE. Formadora col·laboradora de l’ICE. Psicoterapeuta i Coach educativa i organitzacional des de 2001
 

Presentació del curs

El coaching educatiu incideix directament sobre la pràctica professional dels docents i els ajuda a establir relacions més útils amb la resta de membres de la comunitat educativa. Col·labora en el descobriment de les pròpies capacitats i els acompanya en el desenvolupament de les habilitats necessàries per aconseguir els seus objectius com a docents. La finalitat d’aquest curs és formar els docents en les claus de l’autolideratge i l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb els alumnes com amb els companys de feina, els equips directius i les famílies. El docent necessita avui eines de gestió per aconseguir que el clima de l’aula sigui l’adequat per a les tasques acadèmiques i aconseguir la col·laboració entre equips multidisciplinaris i amb les famílies i les direccions dels centres.
Les competències a desenvolupar en el coaching educatiu es relacionen amb l’autoconeixement, la gestió adequada de les pròpies emocions, la capacitat d’autolideratge, la millora de les relacions interpersonals i la destresa en la determinació dels propis objectius entre d’altres, tenint com a únic requisit la disposició al canvi i el compromís amb la millora contínua dels participants en el procés.

Objectius del curs

  • Adquirir habilitat per a l ’autolideratge: una gestió adequada i satisfactòria de les pròpies emocions, una millora de les estratègies de comunicació que emprem i un coneixement profund de les pròpies facultats permeten un autolideratge que ens capacita per facilitar el d’altres persones.
  • Conèixer les capacitats del coach educatiu competent: comprensió de la realitat educativa sobre la qual treballarà, capacitat de generar confiança, aptituds tècniques, integritat, capacitat de generar feedback, positivitat, entusiasme, orientació a la meta, capacitat d’observació, paciència , etc.
  • Ser capaç de dissenyar i realitzar un procés de coaching en l’àmbit educatiu, tenint en compte les diferents fases que incorpora i en funció del col·lectiu al qual s’adreça i dels objectius que es volen aconseguir.
  • Ser capaç d’avaluar i reprogramar el procés de coaching.

Temari del curs

Concepte de coaching. Coaching educatiu i les seves aplicacions
Habilitat per a l’autolideratge: autoavaluació i desenvolupament
Fases d’un procés de coaching
L’avaluació en el procés de coaching: el retorn de la inversió

Destinataris

Professorat d’infantil, primària i secundària.

Model d'avaluació i activitats

L’avaluació s’organitza entorn de diferents activitats:

• Discussió de casos, en què l’alumne ha de posar en pràctica els coneixements adquirits per resoldre la qüestió plantejada. 
• Fòrums de debat, al voltant de lectures o vídeos, on s’avalua la participació de cada alumne i les seves aportacions.
• Activitats de treball en grup, on s’avalua la participació de cada alumne i les seves aportacions a l’objectiu comú grupal.

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 21 d'octubre al 19 de desembre de 2014

curs virtual

40 hores

Del 9 de setembre al 9 d'octubre de 2014
Per Internet:

Inscripció tancada

Places limitades

90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació