Com aprendre i ensenyar competències

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Laia Arnau Belmonte

Llicenciada en Pedagogia i graduada superior en Formació a les Organitzacions. Especialitzada en la formació de competències, ha escrit diversos articles relacionats amb el seu ensenyament i és coautora del llibre 11 ideas clave: cómo aprender y enseñar competencias, en col·laboració amb Antoni Zabala Vidiella. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a formadora i consultora de formació a les organitzacions.

Presentació del curs

Aquest curs pretén donar algunes pautes a l’alumne de com pot incorporar a l’aula processos d’ensenyament de competències. L’objectiu és que l’alumne adquireixi eines i estratègies per portar a terme un ensenyament que inclogui les vuit competències bàsiques, a partir de l’anàlisi de com desenvolupa l’alumne el seu propi procés d’aprenentatge. Finalment, i després de l’estudi de les seqüències didàctiques més apropiades per a l’ensenyament de competències, s’assentaran les bases per dissenyar els processos d’avaluació.

Objectius del curs

Comprendre i valorar les raons que fonamenten la introducció de les competències bàsiques a l’aula.
Programar les pròpies unitats didàctiques incorporant les competències bàsiques i els trets propis de l’ensenyament de competències.
Assumir les característiques de l’aprenentatge de competències i plasmar-les en les pròpies seqüències didàctiques.
Adquirir estratègies didàctiques per desenvolupar processos d’ensenyament-aprenenatge de competències bàsiques.
Adquirir eines per portar a terme processos d’avaluació de competències bàsiques.

Temari del curs

Introducció
• Justificació de la introducció de les competències a l’escola
• Transformació del sistema escolar
• Definició de competència
• Característiques de les competències
• Quines competències s’han d’ensenyar a l’escola

Aprenentatge de les competències
• Funcionalitat i significativitat com a premisses
• Anàlisi estructural de les competències i l’aprenentatge dels seus components
• Habilitats/capacitats a desplegar en l’ús d’una competència

Ensenyament de les competències
• Criteris relacionats amb la significativitat
• Criteris relacionats amb la complexitat
• Criteris relacionats amb el nucli procedimental
• Criteris relacionats amb la tipologia dels components
• La programació per competències

Metodologia
• Enfocament globalitzador
• Àrea o àmbit comú
• Seqüències didàctiques
• Metodologies i tècniques didàctiques

L’avaluació de competències
• Esquema del procés d’avaluació de competències
• Característiques del procés d’avaluació de competències
• Estratègies per a l’avaluació per competències
• Conclusions finals

Destinataris

Professionals de l’educació infantil, primària i secundària.

Model d'avaluació i activitats

L’avaluació del curs es fa a partir de les activitats següents:
• Activitats de tipus test (15 %)
• Activitats pràctiques grupals (70 %: 35 % de l’activitat del tema 3 i 35 % de l’activitat del tema 5).
• Participacions als debats proposats al fòrum (15 %)

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 21 d'octubre al 19 de desembre de 2014

curs virtual

40 hores

Del 9 de setembre al 9 d'octubre de 2014
Per Internet:

Inscripció tancada

Places limitades

90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments