Cursos modulars d’anglès

 

Aquests cursos estan adreçats a professorat que desitja activar i millorar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió oral i escrita.

Un curs modular equival a mig nivell, segons la nomenclatura del MCER per a les llengües. L’assoliment d’un nivell s’aconsegueix aprovant el segon mòdul.

 

Objectius

El curs és de caràcter general i es treballen totes les habilitats lingüístiques. No obstant això, és dóna més rellevància a les habilitats productives. Per tant es té en compte l’expressió oral i la claredat i la precisió en l’expressió escrita on es treballen també els coneixements lèxics i gramaticals.

 

Continguts

Els continguts a treballar són els propis del nivell en qüestió.

 

Metodologia

Se segueix una metodologia teòric-pràctica.

 

Avaluació

Avaluació continuada, la qual inclou un examen a final de curs que engloba les quatre habilitats lingüístiques (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita).

 

Nivells que s’ofereixen 

  • Intermedi alt, mòdul 2 (nivell de sortida: B2.1)
  • Nivell 5, mòdul 1 (nivell requerit: B2.1)
  • Nivell 5, mòdul 2 (nivell de sortida: B2.2)
  • Avançat 1, mòdul 1 (nivell requerit: B2.2)
  • Avançat 1, mòdul 2 (nivell de sortida: C1.1)
  • Avançat 2, mòdul 1 (nivell requerit: C1.1)

 

Durada: 60 h, impartides íntegrament en anglès

Quan es publiquen les convocatòries?  Les convocatòries s’acostumen publicar al desembre.

Darrera convocatòria: febrer 2020

 

Què en pensen alguns participants?  Aquí podreu trobar alguns comentaris!