Recursos per a la docència en una tercera llengua

Dins de la UB podeu trobar tota una sèrie de recursos gratuïts que us ajudaran a la docència que pugueu fer en una tercera llengua.

Aquí en teniu un petit recull del que us ofereixen els Serveis Lingüístics:

Cursos, assessorament, i recursos lingüístics per al personal docent i investigador de la UB

[+info]
Inclou eines i recursos per millorar la qualitat lingüística dels textos, correcció i traducció de textos, consultes lingüístiques i terminològiques…

LectureLab

http://www.ub.edu/lecturelab
En aquest portal es presenta una selecció de recursos en línia que poden ser útils per millorar les competències en anglès dins les aules universitàries.

Autoaprenentatge de llengües a la Universitat

[+info]
S’ofereixen diverses opcions per si es vols aprendre una llengua pel nostre compte.
En ruta cap al B2!:
Guia per a autoaprenents de llengües de qualsevol nivell, des de principiant fins a avançat. Disponible per a quatre idiomes europeus (alemany, anglès francès i italià). Adreçada especialment a estudiants universitaris que vulguin assolir i acreditar el nivell B2.

Aprèn fins a 28 llengües per Internet amb Rosetta Stone

[+info]
És un programa que segueix un mètode d’autoaprenentatge de llengües per Internet amb el qual es pot practicar i millorar totes les destreses lingüístiques.

 

Tests de llengua (general)

[+info]
S’ha creat un espai al Campus Virtual de la UB on s’agrupen diverses proves de nivell d’anglès, alemany, francès, italià i català. També inclou informació sobre els nivells d’aquests idiomes i les seves equivalències amb el Marc europeu comú de referència (MECR).
Tests de llengua (anglès, alemany, francès, italià i català):  Recursos allotjats en el Campus Virtual per testejar el nostre nivell
També podreu trobar altres tests dins el web: En ruta cap al B2!

 

Recursos d’autoaprenentatge

[+info]
Materials i recursos elaborats des dels Centres d’autoaprenentatge de llengües dels Serveis Lingüístics per ajudar a aprendre llengües pel nostre compte.

Materials d’Anglès Multimèdia (Campus Virtual)

Materials disponibles en el Campus Virtual per aprendre anglès.
Nivells A1-B1

Materials d’Anglès Multimèdia: Nivell B2

Per altra part, l’Escola d’Idiomes Moderns també ofereix activitats que poden ser del vostre interès. Podeu consultar la seva oferta a: http://www.eim.ub.edu

A les xarxes socials…

Twitter ICE: @idp-iceUB
Facebook Llengua UB: @llenguaUB
Twitter Llengua UB: @llenguaUB