dilluns 6 July '20

EINES DE COMUNICACIÓ NOVIOLENTA

Una bona connexió amb l'alumnat ens ajuda en la gestió de l'aula, a l'hora de prevenir i gestionar conflictes, en l'acompanyament tutorial i augmenta la motivació de l'alumnat pels aprenentatges.


En aquest seminari introduirem recursos de comunicació basats en la Comunicació Noviolenta de Marshal Rosenberg, que tenen com a finalitat ajudar-nos a crear un clima de confiança, serguretat i connexió a les nostres aules.