dimecres 1 July '20

EXPERIÈNCIES DE LUDIFICACIÓ: Punts forts i febles de pràctiques reals a les aules

Escoltarem una anàlisi crítica d’experiències de ludificació on es podran veure els aspectes que han funcionat i els que es poden millorar