dijous 9 July '20

Webinar. Desafiaments de la docència en línia per una universitat presencial / REDICE-20 - ESPECIAL COVID19

Contingut de la sessió:

- Introducció

- Presentació convocatòria REDICE-20 – ESPECIAL COVID19

- Intervenció de la Dra. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) sobre què ha significat per al professorat universitari el canvi de la docència presencial a la docència en línia i possibles temes a investigar dins aquesta temàtica al REDICE-20.

- Torn de preguntes