Autogestió de temàtica, data de presentació i membres de grup: una forma diferent d’utilitzar el recurs WIKI

Autor
Corral, M. J. ; Via i García, M.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis