Biblioteca digital IDP

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària. Els documents d'aquest repositori.

En el següent enllaç podeu trobar la biblioteca digital de les publicacions en obert de l'IDP: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21242