Dia a dia a l’aire lliure. Si fa sol bé i sinó també

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Adreçat a educadores i mestres d’Educació Infantil de 1r cicle (0-3) i 2n cicle (3-6) Informació inscripcions

Introducció

Aquest és un curs que oferim des del grup de treball de l’ICE: Innovació en espais, moviment i vida quotidiana. Som un grup de professionals vinculades amb les primeres edats que compartirem el repte de com construir l’exterior de l’escola habitable, estètic i natural, amb el desig de mirar i viure l’espai exterior amb diferents equilibris i connexions entre el dins i el fora de la pròpia escola.

Ens plantegem com donar valor, i com fer realitat, una quotidianitat d’escola a l’aire lliure, com integrar l’espai exterior de l’escola a allò quotidià. Creiem que cal compartir experiències de processos de transformació de les escoles bressol i dels parvularis per pensar i viure l’espai d’una manera rica, segura i ajustada a les necessitats del s XXI. Creiem que cal pensar en com afrontar dinàmiques de professionals, de famílies i, sobretot, dels infants per tal de poder oferir una realitat on estar i fer vida a fora no sigui només un costum sinó una experiència vital en ells.

Objectius

 • Tenir en compte i saber escoltar la necessitat de natura que tot infant requereix.
 • Observar, interpretar i valorar dinàmiques d’infants en moments de joc i de vida quotidiana dins i sobretot, a l’exterior de l’escola.
 • Analitzar formes organitzatives habituals i possibles tot proposant principis útils.
 • Observar i analitzar dues experiències de transformació de l’aire lliure, diferents, dins un marc, teòric i ètic, sostenible.
 • Viure i compartir experiències d’escola real: de patis, jardins i entrades, per tal de veure exemples i poder comprendre estratègies i processos de transformació que s’hi ha realitzat.
 • Identificar principis educatius comuns que són possibles en cada context educatiu exterior.

Continguts

 • Infància, escola i espai a l’aire lliure. De la història a la nostra realitat educativa.  
  • La natura civilitzada: un espai on ens sentim cuidats.
  • Desenvolupament sa i del benestar de l’infant.
  • El rol de l’adult que te cura de l’entorn, dels infants i d’ell mateix.
 • Àrees, territoris i propostes de l’espai exterior.
  • Elements naturals: materials, àrees i accions.
  • L’organització social dels espais naturals.
  • Aprendre a mirar, sentir i estar al jardí.
 • Documentació dels territoris de dins i de fora.
  • Les formes genuïnes de joc.
  • L’evolució de les activitats quotidianes.
  • Hàbits professionals que esdevenen costum i cultura.
 • Avaluació dels espais: la seva funcionalitat, ús i qualitat de relació que allà es dona.
  • Les qualitats dels jardí que tenim i del que podem somiar.
  • Indicadors de qualitat de vida i de relació educativa.
  • Harmonia i funcionalitat d’àrees o zones.

Metodologia

És un curs teòric i pràctic alhora, on compartirem reflexions d’autors rellevants en la nostra formació, per tal d’oferir diferents arguments sobre el necessari equilibri entre l’infant i l’adult en l’espai exterior i les diferents maneres de viure a l’aire lliure a l’escola.

Professorat

 • Jeanne Hansen i Neus García  (EBM Valldaura de Barcelona)
 • Lidia Esteban (ESC El Martinet de Ripollet)
 • Maria  Millet (Casa dels Infants la Muntanyeta de Castelldefels)
 • Teresa Godall (Universitat de Barcelona) Coordinadora

Calendari i horari

 • Dies 3, 12 i 19 de març de 2020, de 17.45 a 20.15 h
 • Dissabte 28 de març de 2020, de 10 a 14 h
 • Dies 2 i 16 d’abril de 2020, de 17.45 a 20.15 h
 • Dissabte 25 d’abril de 2020, de 10 a 14 h
 • Dies 7 i 14 de maig de 2020, de 17.45 a 20.15 h

Llocs: Tots els dies entre setmana al Campus de Mundet. Edifici Palau de les Heures, aula 12.

              Dissabte 28 de març a l’EBM Valldaura de Barcelona

Dissabte 25 d’abril a la Casa dels Infants La Muntanyeta de Castelldefels

Hores totals: 30 h (25 h presencials i 5 h no presencials)

Places: 25

Preu: 90 €

Període d’inscripció: del 15 de gener al 28 de febrer de 2020

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.