L’escriptura a l’aula: estratègies i recursos motivadors perquè els alumnes escriguin de manera competencial

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

 

Informació inscripcionsDescripció

L’objectiu d’aquest curs és presentar i experimentar una sèrie de propostes motivadores i transversals, encaminades a treballar el text escrit i ia millora de textos.

Objectius

 • Valorar la importància de l’escriptura en la formació de les persones.
 • Presentar i practicar diferents tècniques i estratègies engrescadores d’escriptura.
 • Aprendre a dissenyar seqüències didàctiques d’escriptura en un marc competencial.
 • Conèixer estratègies  de revisió i correcció  per a la millora de textos.
 • Comprendre  l’escriptura en el currículum.
 • Obtenir eines per crear línia d’escriptura en un centre.

Continguts

 • Les bases i el procés de l’escriptura.
 • Activitats pràctiques i motivadores sobre tècniques i estratègies d’escriptura.
 • L’escriptura individual i col·lectiva.
 • El paper de l’escriptura a les àrees.
 • L’escriptura creativa.
 • La poesia visual, el microrelat, la narrativa i la descripció.
 • Propostes per a la revisió i la correcció dels escrits.
 • El currículum competencial.
 • L’escriptura en el centre.

Metodologia

Es tracta d’un curs pràctic. Es viuran, des de la pròpia experiència com a alumne i com a professor,  propostes d’escriptura competencial per aplicar a l’aula. També s’intercanviaran i s’incorporaran plantejaments dels participants per tal dinamitzar i enriquir el treball conjunt.

Formadora

Marta Rovira Llobet

Destinataris

Professorat de primària i secundària

Hores totals

30 hores (20 presencials i 10 de treball)

Calendari i horari

Dijous 6, 13, 20 i 27 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març de 2020, de 17.30 a 20 h

Lloc

Campus de Mundet. Edifici Migdia I. Aula nova. 2a planta.

Preu

95 €

Període d’inscripció: del 2 de desembre al 31 de gener de 2020

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes:

icecursos@ub.edu 

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.