Educació emocional

Grup de treball

Format per docents d’escoles i instituts públics, centres concertats i professorat de la UB.

Coordinadors/es
Elia López Cassà i Esther Garcia Navarro
Adreça del grup de treball

IDP-ICE UB. Campus de Mundet. Edifici Migdia I. 1r pis. Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Correu electrònic de contacte
aldamiz-echevarria@ub.edu
Telèfon
934035188
Àmbit temàtic
L’educació emocional i la seva implementació als centres educatius en les etapes d’Infantil, Primària i Secundària.
Descripció del treball

Aquest grup de treball té com a finalitat l’elaboració d’un programa d’ed. Emocional a l’àmbit d’ed. Infantil, Primària i Secundària. Aquest programa serà una eina pedagògica i didàctica per a les institucions educatives per tal de respondre a un projecte de convivència i al treball de l’ed. Emocional dins el pla d’acció tutorial.

Línies de treball
  1. Analitzar les necessitats detectades als centres educatius a partir del qüestionari “Estat sobre l’educació emocional” .
  2. Elaborar eines per transferir l’educació emocional a la nostra societat (elaboració de materials didàctics, assessorament en la implementació de programes d’educació emocional. 
  3.  Fer difusió de la tasca en publicacions, jornades i/o congressos.
  4. Formació a centres, equips directius i d’altres institucions que es requereixin.
  5. Establir xarxes de comunicació i de treball amb d’altres organismes o institucions interessades en l’educació emocional.
Paraules clau

Educació emocional, competències emocionals, intel·ligència emocional, formació del professorat, convivència, innovació educativa.

Documents i publicacions

Entre d’altres

Agulló Morera, M. J., Filella Guiu, G., García Navarro, E., López Cassà, E., Bisquerra Alzina, R. (Coord.). (2010). La educación emocional en la práctica. Barcelona: Horsori-ICE.

Bisquerra, R. (2012). Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Síntesis.

Bisquerra, R. (2016). 10 ideas clave. Educación emocional. Barcelona: Graó.

Bisquerra, R. (Coord.), Colau, C., Colau, P., Collell, J., Escudé, C., Pérez-Escoda, N., Avilés, J. M., y Ortega, R. (2014). Prevención del acoso escolar con educación emocional. Bilbao: Desclée de Brower.

Bisquerra, R., Pérez-González, J. C., y García Navarro, E. (2015). Inteligencia emocional en la educación. Madrid: Síntesis.

GROP (2009). Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Barcelona: Parramón. (versión en castellano, catalán, francés, portugués, holandés, esloveno y àrabe).

López Cassà, È. (2011). Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años). Reflexiones y propuestas prácticas. Madrid: Wolters Kluwer.

Pascual Ferris, V., y Cuadrado Bonilla, M. (2001). Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria obligatoria. Barcelona: Wolters Kluwer.

http://www.ub.edu/grop/castellano/

http://universodeemociones.com/

http://www.rafaelbisquerra.com/es/

Integrants del grup

Josefa Durán López, Àngels Gris Forn , Raúl Genovés Company, Luz Guerrero Calero, Pilar Puyelo Laplana, Immaculada Roger Lorenzo, , Esther Rosales Mas, Cristina Santos Villagran, Míriam Suero Jímenez, Immaculada Surera Garcia i Ares Tuset Ponce

Nivell educatiu
Internivells