Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 3

Autor
Aranda, X. ; Díaz, M. ; Formariz, A. ; Martínez, M. ; Masdeu, B. ; Núñez, N.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Educació i comunitat

Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 3. Retalls de vida: el nostre alumnat

En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de sabers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria vital; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar reflexions i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes.

La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets. Per aquesta raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i camps molt diversos -aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector-, però amb aquesta realitat compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar­‐hi, veure’n els clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir‐les amb altres companys.

Aquest és l’origen d’aquest document vist en la seva globalitat: recollir relats quotidians d’èxit davant situacions de diferències a l’aula. Però no sempre l’èxit aparent o externament constatable acompanya la nostra docència. Sovint se’ns creen incerteses, dubtes, sensacions d’ambigüitat, dilemes, disjuntives, perplexitats en l’acció pedagògica.

Hem volgut recollir també en els nostres relats totes aquestes sensacions que ens acompanyen i que formen part de la nostra actuació professional. Amb un fil conductor o un convenciment profund: que totes aquestes situacions han d’ajudar­‐nos a discutir la nostra pràctica per intentar positivitzar­‐la. Creiem que això ajuda les persones joves i adultes que aprenen, però alhora als que ensenyem, en aquest cercle virtuós en què es comuniquen i s’intercanvien ensenyament i aprenentatge des de responsabilitats diferents, la del professorat i la de l’alumnat.