9a edició del Premi MARIA ANTÒNIA FIGUEROLA de treballs de recerca històrico-geogràfics amb aplicació didàctica per alumnes de primària, secundària i batxillerat

premi