STEAMConf Barcelona 2020 Live!

STEAMConf Barcelona 2020 Live proposa converses i tallers a distància amb experièncias plenes d’idees pràctiques i engrescadores amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M. Iniciatives pensades alhora, per explorar formes d’aprenentatge noves o diferents, per ajudar a orientar el pensament i l’acció en la creació d’entorns STEAM d’aprenentatge en línia o en noves simbiosis entre el presencial i el remot.

 

Organitzada per l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Laboratori d’Innovació Social Digital, SokoTech.