I Trobada pedagògica FORCES

El dijous 28 de novembre es va celebrar la I Trobada Pedagògica del projecte FORCES. Ara que és el tercer any de treball vam pensar que era un bon moment per compartir experiències dels participants així com ajudar a difondre materials i noves propostes que enriquissin el projecte.

Es va donar difusió de la publicació digital “Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials” amb la ponència d’un dels seus autors, en Max Turull, on va explicar quins van ser els motius de la seva elaboració de cara a ajudar en els aspectes formals i de estructuració dels treballs de recerca a l’alumnat de batxillerat. Es va fer un recorregut pels punts més importants del document que està disponible en obert al dipòsit digital de la UB.

En les dues taules de converses entre investigadors i alumnat, aquests van explicar la seva vivència essent cotutoritzats per investigadors de la UB, i per part dels investigadors es va valorar molt positivament aquesta col·laboració amb els nois i noies, que ha consistit bàsicament en anar afinant, reconduint, concretant i enriquint els seus treballs. Els treballs de recerca han estat enfocats tan als aspectes científics com humanístics i es va fer palesa la importància que els mateixos alumnes perceben d’aquesta tutorització per experts.

A la segona part de les converses es van corroborar aquests anteriors aspectes positius apareixent valoracions interessants, com va ser per exemple l’evolució d’un alumnat inicial fins que esdevenen alumnat avançat, la concreció que els investigadors proposaven al treball de  l’alumnat, fet que a vegades els sorprenia quan tot es redefinia fins a aspectes no esperats però sempre clarament satisfactoris. No podem oblidar tampoc que la participació obre la possibilitat a accedir a mitjans o experiències gairebé impossibles si no es participa en el projecte (accés a biblioteques restringides, visites reals a quiròfans, laboratoris, etc).

Es va mostrar una web creada després de molts anys de treball pel coordinador de recerca i professor Ivan Nadal de l’Institut Carles Vallbona de Granollers, on queden recollits recursos, temporalitzacions de tasques, exemples de treballs anteriors i opcions per difondre els treballs dels alumnes. En aquest enllaç us facilitem la seva presentació.

Finalment, i com a una mirada de futur es va parlar de la incorporació de l’Aprenentatge Servei a les activitats dels treballs finals de graus i a la vegada com a proposta pels treballs de recerca de batxillerat a través de les experiències del projecte PAULA de la Fundació Solidaritat UB i una experiència realitzada amb alumnes de grau de la facultat de Ciències de la Terra que difonen la seva experiència a centres educatius.

 

Taula inici

 

Taula 2

 

Taula 1

 

Taula 3