Resolució Acció complementària a l’ajut a la recerca en docència universitària REDICE-ACCIO-20

Aquest mes de novembre s'ha posat en marxa l’acció complementària a l’ajut a la recerca en docència universitària REDICE-ACCIO-20.

Objectiu principal: complementar el finançament atorgat als projectes seleccionats durant alguna de les convocatòries REDICE per donar suport complementari i reconeixement a la difusió en revistes d’impacte dels resultats dels projectes REDICE.

Destinataris: poden demanar aquest ajut els/les investigadors/es principals dels projectes seleccionats durant alguna de les convocatòries REDICE, que hagin publicat o li hagi estat acceptat un article que reculli els resultats de la recerca desenvolupada durant el REDICE per a la seva publicació en una revista indexada durant el 2019 o el 2020.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 5 de novembre i fins el dia 12 de novembre de 2020 a les 14.00h.

Els/les investigador/es principals que sol·licitin aquest ajut hauran d’omplir l'imprès de sol·licitud i enviar-lo per correu electrònic a l’adreça <idp.recerca@ub.edu>.

L'imprès de sol·licitud signat s’haurà de presentar també en qualsevol dels registres generals de la UB en el termini establert, preferentment per via telemàtica.

:: Text convocatòria REDICE-ACCIO-20 ::

:: Imprès de sol·licitud REDICE-ACCIO-20 ::

:: Resolució REDICE-ACCIÓ-20 ::