Administració

La Secció d’Administració, integrada per personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona, s’encarrega, en estreta col·laboració amb la resta de seccions de l’Institut de Desenvolupament Professional, de fer possible el bon funcionament de tota l’activitat, tant de formació com de recerca.

Objectius

L’objectiu principal de la Secció d’Administració és:

  • Donar suport  administratiu i tècnic a l’equip directiu i a la resta de seccions de l’Institut.

Horari

Horari IDP