REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació al llistat d’ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació s’ha incorporat recentment al llistat d’ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). L’índex d’ERIH PLUS millora la visibilitat global de la recerca d’alta qualitat en l’àmbit de les humanitats publicada en revistes europees, la qual cosa permet comprendre i promocionar millor la importància nacional i internacional de la recerca que es fa.

reire