Martes 10 December '19

Sistema d'acreditació. Trams de recerca

Posar a disposició del professorat de la UB informació sobre dos temes que afecten directament la promoció del PDI:

  • Modificació del sistema d’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris (Reial decret 415/2015).
  • Manera com s’avaluen els trams de recerca (sexennis) atorgats al nostre personal investigador tant per ANECA com per AQU.

Es tracta d’una jornada oberta a tot el professorat de totes les àrees de recerca per ajudar a resoldre dubtes sobre aquests dos processos.
Amb aquesta informació es volen fomentar les sol·licituds del nostre professorat pel que fa a acreditacions, i facilitar l’obtenció d’avaluacions positives de l’ANECA.

DATA:10 de desembre de 2019
LLOC: Facultat de Biologia. Aula Magna