Art i Recerca. Política i traducció (2012)

Traducció simultània. Inglés-espanyol-espanyol-anglès

Activitats organitzades pel projecte de recerca R+D+i Metamétodo: Metodologies compartides i processos artístics en la societat del coneixement(HAR2010-18453)i pels programes de mobilitat del Doctorat amb Esment d'Excel·lència ESTUDIS AVANÇATS EN PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES.