Resum

Aquest seminari forma part del conjunt d'activitats "Lectura, Veu i Freqüències" (LVF, Seminaris d'Art i performativitat lectora (LVF).

Aquestes activitats pretenen experimentar a través de la lectura com a pràctica artística i performativa. Connecta amb la part material de la paraula, amb el so, que a la vegada activa emoció (comú a altres espècies animals) i vibració (perceptible por plantes i altres materials). Aquest bloc es proposa no com un instrument d'acceleracionisme humà, futurista i jeràrquic, sinó com a material ressonant comú, intra-corporal, que afecta totes les formes de vida i tecnologia.

Friccions entre oralitat i escriptura en les pràctiques artístiques.

Seminari orientat a l'exploració d'allò que es perd en la traducció de l'oral a l'escrit, evidenciant la incommensurabilitat de dues manifestacions del llenguatge. En aquesta ocasió hem convidat dos artistes que poden representar clarament dues maneres d'interpretar el text. Ferran Fages des de l'exploració de les possibilitats tímbriques dels instruments i de com el so pren forma en l'espai. I Eugenio Tisselli des de la apofènia, des de la capacitat la humana i no-humana de trobar patrons a el soroll, de donar sentit a partir del sense-sentit.