Imatges tallers

Taula de treball 1. Transferències art-ciència-societat.


Aquesta taula de treball s’orienta a la revisió i definició col·laborativa de prototips metodològics que poden ser d’utilitat a l’hora d’articular la pràctica artística dins el marc ACTS (Art-Ciència-Tecnologia-Societat). Partint de models de treball inter- i transdisciplinar crearem conjuntament un joc d’eines visual per a la construcció de sinergies productives.

Direcció: Esther Moñivas, Doctorandes Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira
Doctorands: David Bonet, Lucca Carubba, Anna Fando
Espai: Departament d’Arts Visuals i Disseny