Programa

LA PRÒPIA PINTURA COM A IDEA. Bienni 1999-2001

APLICACIÓ DE NOUS MATERIALS EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professora: Gemma Campo / M. Antònia Heredero
Programa de l'assignatura:

  • Policarbonats aplicats als processos de conservació-restauració.
  • Adhesius compatibles.
  • Estudi de casos concrets.

 

AVANÇOS RECENTS EN CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professoras: Gemma Campo / M. Antònia Heredero
Programa de l'assignatura:

  • Experimentació en tècniques de retoc.
  • Materials no usuals.
  • Estudi de casos concrets.

 

DERIVACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA PINTURA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Teresa Blanch
Programa de l'assignatura:
El criticisme a la pròpia pintura des de dins de la pràctica tridimensional fins a la reconstrucció d'una altra consciència de pictoricitat des de l'espai tridimensional, en el treball artístic de les darreres dècades.

ERÒTIC I RELIGIÓS EN L'ART CONTEMPORANI

Assignatura afí de 4 crèdits
Professora: Teresa González Gancedo.
Programa de l'assignatura:
El tema d'aquest curs tracta d'emparentar conceptualment obres d'art, en les que l'erotisme i allò religiós hi siguin presents, tant en l'art antic com en el modern i contemporani. Es tracta, doncs, d'analitzat aquests conceptes en les obres en què hi apareguin units. Es tracta, també, d'intensificar els processos creatius de l'alumne i el coneixement i "lectura" d'altres professionals i la seva complexitat i posicionament davant de la creació artística.

IMATGE I ARTICULACIÓ ESPAIAL. INDIVIDUALITAT I EXPRESSIÓ

Assigantura fonamental de 4 crèdits
Professor: Adolf Genovart Herraiz
Programa de l'assignatura:
Curs teòric: Seguiment de les relacions imatge-espai pictòric en la pintura dels anys 80 i 90. Aproximació a les diferents maneres molt personals de la resolució de l'articulació imatge-espai en la postmordernitat. Pintors americans i europeus.

IMATGE ROBADA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Alica Vela
Programa de l'assignatura:
L'apropiacionisme és un dels aspectes claus de la renovació de gèneres en la pintura contemporània. Des dels anys 60 l'art gràfic ha contribuït de manera decisiva a l'enriquiment i la transgressió dels models pictòrics tradicionals. S'estudiaran aquestes claus analitzant l'obra de diferents autors.

INTERACCIÓ ENTRE L'ART I LA LITERATURA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Antònia Vilà
Programa de l'assignatura:
L'obra dels artistes Zürn, Leonora Carrigton , Louise Bourgeois, representa un univers imaginari i complex en el que exploren les claus mitològiques que el sostenen. Això ens remet a la lliure interpretació del programa surrealista. Tant la seva obra plàstica com literària registra un ampli ventall emocional en el que conflueixen representacions de gran riquesa narrativa i existencial.

INTERN I L'EXTERN EN LA PINTURA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Rosa Agenjo
Programa de l'assignatura:
Aproximació a certes trajectòries de professionals de la pintura i els seus processos creatius, en els anys 80 i 90. Els hereus de la Gran Abstracció. L'abstracció geomètrica com a significat. La figuració plantejada com abstracció. La poètica personal. La introspecció.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professor: Francesc Orenes
Programa de l'assignatura:
L'objectiu primordial d'aquest curs és el d'oferir els criteris, les pautes i les eines pròpies i necessàries d'un treball d'investigació, original i inèdit, així com el d'aprofundir i explicitar allò que constitueix l'especificitat d'un investigació a Belles Arts a favor d'una recerca reeixida.

MIRADA MÍNIMA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professor: Joaquim Chancho
Programa de l'assignatura:
Significats de les imatges geomètriques primàries.

a) Inicis - indicis
b) Menys és més
c) L'emoció de la raó
d) Micro - macro
e) La rebel·lió de la geometria

PINTURA EXPANDIDA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Pilar Palomer
Programa de l'assignatura:
La Pintura expandida i l'art de fi de Mil·leni:

a) La part fosca: ordre i caos i la pintura, l'excés bigarrant.
b) Pintura simulacre de la pintura.
c) Referència i metàfora
d) Diferència i repetició
e) Creixement i envaïment de l'espai com a espai pictòric de representació
f) Tradició de la modernitat
g) L'ornament

 
 

PROGRAMA DEL SEGON CURS

IMATGE AUTOGENERADA: LA PROPIA PINTURA COM A IDEA

Curs de recerca-taller d'acord amb les línies d'investigació del Departament a on es segueix un règim de tutories repartides entre un o dos tutors en la direcció , orientació i debat de cadascun dels projectes de recerca.
L'alumne ha de superar 12 crèdits en dos treballs de recerca de 6 crèdits cada un.

TREBALLS DE RECERCA

INDAGACIONS EN ELS GÈNERES PICTÒRICS DES DE FORA DE LA PINTURA

Treballs de recerca de 6 crèdits
Professora: Teresa Blanch

PINTURA: CONCEPTES I DESENVOLUPAMENTS

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Albert Genovart / Teresa González Gancedo / Rosa Agenjo

PINTURA EXTENSA. EXPANSIONS DEL CAMP PICTÒRIC

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Joaquim Chancho / Pilar Palomer

GRAVAT. IMATGE GRÀFICA I DIGITAL

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Alicia Vela / Antonia Vilà / Francesc Orenes

RESTAURACIÓ. ELS TRACTAMENT D'ESCULTURES EN ELS PROCESSOS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Treball de recerca de 6 crèdits
Professora: Gemma Campo