Professors i becaris

Professors:
Teresa Blanch
Joaquim Chancho
Pilar Palomer
Pep Montoya
Alicia Vela
Antonia Vilà
Àlex Nogué
Joan Descarga
Carlos Velilla
Cristina Pastó
Eulàlia Grau
Martí Peran
Lídia Gòrriz

Becaris d'investigació:

Mònica Febrer
Fina Padrós
Montserrat Ras
Mana Salehi