Workshop Lovelace by Laura Llaneli

Activitat oberta al públic. Activitat formativa per als doctorands del programa EAPA (Estudis Avançats en Produccions Artístiques) i per als alumnes del Màster PRODART (Producció i Recerca Artística). Organitza: Grup de Recerca IMARTE. Direcció: Eugènia Agustí i Eloi Puig.

Activity open to the audience. Training activity for phd students of the EAPA program (Advanced Studies in Artistic Productions) and for students of the PRODART Master (Artistic Production and Research). 

Organized by: IMARTE Research Group. 

Direction: Eugènia Agustí and Eloi Puig.