Programa

Divendres 05.06.09


10:00h - 11:00h
IMPRESSIÓ EXPANDIDA
Presentació del simpòsium a càrrec d’Alicia Vela i Eloi Puig.


 
 

IMPRESSIÓ EXPANDIDA proposa un espai de reflexió i debat per analitzar -des de la perspectiva de la producció artística- el paradigma cultural actual a través de converses, col·laboracions i intercanvis, que explorin des de l’exigència teòrica i pràctica l’emergent dinàmica transdisciplinar de l’art digital. Per això hem organitzat una sèrie de conferències i taules temàtiques a partir de projectes que ens plantegen qüestions crítiques i experiències innovadores en processos de producció i difusió, traçant nous entorns visuals que ens permetin generar llenguatges renovadors i interdisciplinars en el camp de l’art contemporani.

10:00h - 11:00h
IMPRESSIÓ EXPANDIDA
Presentació del simpòsium a càrrec d’Alicia Vela i Eloi Puig.

11:00h - 13:00h
LA COMPUTACIÓ APLICADA A L’ART
Conferència d’Elena Asins, artista i investigadora; va realitzar estudis de Computer Science i Artificial Intelligence a la Columbia University de New York. Desenvolupa des de mitjans dels seixanta una obra basada en el càlcul i les relacions matemàtiques d’estructures bàsiques.

16:00h – 16:15h
EL LLIBRE D’ARTISTA EN L’ERA DIGITAL
Presentació a càrrec d’Antònia Vilà

16:15h – 17:30h
LECTURES EN SÈRIE
Conferència de Yann Sérandour, artista i professor investigador a l’Université Rennes 2 - www.rearsound.net.

17:30h – 19:00h
L’EDICIÓ COM A PROCÉS
Taula de debat dirigida per Antònia Vilà i Mercè Casanovas, amb tres projectes-ponències d’Imma Ávalos -www.aliciakopf.net, Jordi Canudas i Isabel Banal, i Verónica Aguilera -www.veronica-aguilera.com.


 
 

Dissabte 06.06.09

10:00h - 11:30h
NAVEGAR ENTRE FRAGMENTS

Conferència d’Eugenio Tisselli. Ha estat Investigador en el Computer Science Lab de Sony de París. En l’actualitat és codirector del Màster en Arts Digitals de l’UPF - www.motorhueso.net.

11:30h – 13:00h
BASE DE DADES
Taula de debat dirigida per Eloi Puig i Alicia Vela, amb tres projectes-ponències d’Esteban de la Monja -www.delamonja.com, Marcel Pie -www.365animacions.net, i Daniel Jacoby -www.danieljacoby.com.

16:00h - 17:30h
PROCESS / FORM
Conferència de Casey Reas, artista i professor del Department of Design and Media Arts at the University of Califòrnia, Los Angeles -www.reas.com.

17:30h - 19:00h
PROCESSOS I XARXES
Taula de debat dirigida per David Casacuberta i Laura Baigorri, amb tres projectes-ponències d’Efraín Foglia, investigador i professor de nous mitjans a la Universitat de Vic -www.proyectoliquido.com, Luz Broto - www.luzbroto.net, i Joan Soler, artista i professor del Màster en Arts Digitals de l’UPF de Barcelona - www.joan.cat.

20:30h
CLOENDA DEL SIMPÒSIUM
Sessió d’audiovisuals a Hangar oberta a tots els asistents i participants.