Articles a revistes o llibres

 

2018

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Sssssssilex 
Publicat per: La Capella. Ajuntament de Barcelona i The Flames
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs. 5-43  ISBN: 978-84-9156-133-0
Any: 2018
Clau: Llibre

 

2017 

Autors/es: Viladomiu, À.; Negre, M.
Títol: Hibridador/a
Publicat a: BRAC
Publicat per:
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona, Espanya
Vol
. 5  Núm.Pàgs: 14-16
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): CARHUS PLUS:D MIAR 2016: 9,1
Any: 2017
Clau: Article

Autors: Padilla, Ò.
Títol: Algo puede suceder: Loss of Symmetry, una a proximación a la obra de Nicolás Lamas
Publicat a: Croma10
Vol:
 5 Pàgs: 60-67, 14-16 ISSN: 2182-8547
Revista internacional indexada a: Academic Onefile, CiteFactor, DOAJ, EBSCO, GALE, Latindex, MIAR,
Open Academic Journals, Index, ROAD, SIS, SHERPA/RoMEO
Any: 2017
Clau: Article

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Las fronteras del cuerpo y el objeto digital en la subjetividad contemporánea
Publicat al llibre: Logos e Historia. Las fronteras del presente filosófico 
Publicat per: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo
Lloc de publicació: Argentina
Vol: 6, Pàgs. 79-102  ISBN: 978-950-774-313-9
Any: 2017
Clau: Capítol llibre

 

2016

Autora: Baigorri, L.
Títol: CTRL + [SELF]: Intimacy, Extimacy & Control in the Age of the Overexposure of Self
Publicat a: Studio XX, Festival Htmlles 2016
Lloc de publicació: Montreal, Canadá 
web: https://htmlles.net/2016/wp-content/uploads/2016/11/Curatorial-text_Baigorri_EN.pdf
Any: 2016
Clau: text curatorial

Autors/es: Valera, A.; Fàbregas, A; Juanpere, S.; Lozano, J.; Casanovas, M.; Pastó, C.; Viladomiu, A.; Bielsa, J.; Martinez, E.
Títol: Materia Impresa. De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional en la investigación artística.
Puiblicat a: COMANEGRA
Pàgs: 1-205  ISBN 978-84-16605-63-7 B 26055-2016
Any: 2016
Clau: Catàleg (Llibre)

Autor: Puig, E.
Títol: Colección Alineamientos: Aproximaciones a la biocomputación desde el Arte
Publicat a: Ausart Journal for Research in Art
Publicat per: Universidad del País Vasco
Lloc de publicació: País Vasco
Vol: 4 Nº: 1, Pàgs: 187-196 ISSN 2340-8510, e-ISSN 2340-9134 UPV/EHU
Any: 2016
Clau: Article

Autor: Puig, E.
Títol: Sobrevolando sobre los detritos de Gif
Publicat a: A*DESK, Instituto Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo
Publicat per: A*DESK, Instituto Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
web: http://www.a-desk.org/highlights/Sobrevolando-sobre-los- detritosde.html
Any: 2016
Clau: Article

Autores: Pastó, C. i Agustí, E.
Títol: Un artista hace visible a un científico: Your colour memory i La pell de la pell
Publicat al llibre: 2nd Art, Science, City International Conference ASC2015
Publicat per: Universitat Politècnica de València
Lloc de publicació: València, Espanya
Pàgs: 72-80 
DOI:http://dx.doi.org/10.4995/ASC/ASC15.2015.1985
Any: 2016
Clau: Capítol Llibre (Catàleg)

Autor: Ameller, C.
Títol: Comunnication and social transformation movements. Video-NOu /SVC experience
Publicat a: L'internationale
Publicat per:Editorial Board: Nick Aikens, Tanya Barson, Başak Çaka, Diana Franssen, Nav Haq, Pablo Martínez,
November Paynter, Nataša Petrešin-Bachelez, Carlos Prieto del Campo, Steven ten Thije, Adela Železnik
Lloc de publicació: Gante, Bèlgica
web: http://www.internationaleonline.org/
Any: 2016
Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: La mirada tàctil o el paisatge dels cossos
Publicat al llibre: OMBRES. Diàlegs amb la Col·lecció.Tura Sanz Sanglas y Huang Yan
Publicat per: Museu Palau Solterra. (Fd. Vila Casas)
Lloc de publicació: Torroella de Montgrí, Girona, espanya
DL: B-28844-2015 web: http://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/dialegs-ambla-colleccio-ombres

Any: 2016
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Blanch, T.
Títol: Un “jo” ínfim en totes direccions
Publicat al llibre: JORDI TOLOSA.”I”
Publicat per: Fundació Marguerida de Montferrato
Lloc de publicació: Balaguer, Lleida; Espanya
Pàgs: 10-22 ISBN: 978-84-617-4463-3. DL: L 1183 web: http://fundaciomargueridademontferrato.cat/catalegs/I_Jordi_Tolosa.pdf
Any: 2016
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Paràbola
Publicat al llibre: Catedrals a la Capella (Ciclo 2011-2013)
Publicat per: Museu de Valls y Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Valls, Barcelona, Espanya
DL: T 292-2016
Any: 2016
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Screen Walls (Dealing with the Wind and not with Gravity)
Publicat al llibre: Performing the Museum (The Reader)
Publicat per: Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad
Lloc de publicació: Servia
ISBN: 978-86- 6333-033- 7
Any: 2016
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Screen Walls (Dealing with the Wind and not with Gravity)
Publicat al llibre: Performing the Museum (The Reader)
Publicat per: Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad
Lloc de publicació: Servia
ISBN: 978-86- 6333-033- 7
Any: 2016
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

 

2015

Autors/es: Blanch, T.; Viladomiu, A.; Almarcegui, L.; Montero, R.; Creus, M.; Serra, M; Valentín, V.; Hugonnier, M.; Canudas, J.; Kopf, A.; Dahó, M.; Valderrey, E.; Ricketts, M.; Marín, E.; Arenós, X.; Feliu, M.; Ruiz Montesinos, A.; Morey, J.; Negre, M.; Cantalozella, J.; Dauder, P.; Rivas, X.; Evangelista, I.; Trillo, J.M.; Paü, V.; Choules, L.; Thomaidi, P.    
Títol: Topografías Invisibles. Estrategias críticas entre arte y geografía  
Publicat per: Edicions Universitat de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 1-341 web: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08387
Any: 2015 
Clau: (Catàleg) Llibre 

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Régimen de visibilidad y vigilancia en la era de la Identidad Digital
Publicat a: Teknokultura
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Volum: 12  Número: 3 Pàgs: 473-499 web: http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/50385 
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI):  Sistemas de evaluación: CIRC; DICE; ERIH PLUS; LATINDEX; MIAR; RESH
Any: 2015
Clau: Article

Autora: AA.VV,  Regueira Pons, B.
Títol: CHB3759209001, nos vamos a Croatán (projecte col·lectiu)
Publicat al llibre: La Gran Il·lusió 
Publicat per: Sala d’Art Jove, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 110 - 113 ISBN: 978-84-393-9434-1 DL: B 13076-2016
Any: 2015
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Regueira Pons, B (dintre del col·lectiu Nenazas)
Títol: Nenazas picantes
Publicat a: En Altres Paraules
Publicat per: Ca'n Felipa, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Any: 2015
Clau: Article
 

Autora: Coderch, L.
Títol: 
La muntanya mágica / La montaña mágica / The Magic Mountain
Publicat al llibre: Arqueologia preventiva
Publicat per: Fundació Joan Miró
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs:76-96 ISBN: 978-84-1641-101-6 Depòsit Legal: B.10171-2015   
Any: 2015
Clau: Capítol de catàleg (llibre) 

Autora: Baigorri, L.
Títol: Videoarde. Vídeo crítico en Latinoamérica y Caribe
Publicat a: Revista Arteamérica
Lloc de publicació: Colombia
Núm: 35  ISSN 2218-0842 web: http://arteamerica.cu/35/dossier/laura.htm
Any: 2015
Clau: Article

Autora: Elgoibar,A
Títol: One Motorbike, One arm, Two Cameras
Publicat a: Journal of Artistic Research, JAR
Núm.7 ISSN 2235-0225 web: https://www.researchcatalogue.net/view/57290/133339 
Any: 2015
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autor: Puig, E.
TítolLE, CUADERNO DE LECTURA COMPARADA. Utilización del texto genético y del gramatical a través del Alineamiento de secuencias
Publicat al llibre: 2nd Conference International: Art, Science, City
Publicat per: Universidad Politécnica de Valencia 
Lloc de publicació: València, Espanya
Pàgs: 244-249 DOI: http://dx.doi.org/10.4995/ASC/ASC15.2015.1985
Any: 2015
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autor: Puig, E.
Títol: Complejidad como metodología. Del libro de artista a las nuevas formas de arte múltiple
Publicat a: MetaMétodo. Arte e investigación. Metodologías Compartidas
Publicat per: Universidad de Vigo 
Lloc de publicació: Vigo, Espanya
ISBN: 978-84 - 8158 -644 - 2
Any: 2015
Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: Resistència i accionisme de proximitat / Resistance and actionism in proximity
Publicat a: Mecanismes del Ser
Publicat per: ENRIC MAURÍ, Museu de Granollers
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-87790-77-5 Dep. Legal: B 13492-2015 web: http://www.granollers.cat/agenda/ajuntament/mecanismes-del-ser-enric-maur%C3%AD
Any: 2015
Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: Agustí Roqué, Inside-Inside
Publicat a: Editora Eclipsing the Space / Eclipsar el espacio, Pavelló d ́Andorra
Publicat per: 56th. Venice Art Biennale 2015. Govern dAndorra
Lloc de publicació: Andorra
ISBN: 978-84-606-9354-3
Any: 2015
Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: A radical painting of Energy and Traces
Publicat a: FERNANDO PRATS. Naturalism 
Publicat per: Matthew Liu Fine Arts
Lloc de publicació: Shanghai, China
Pàgs: 37-40 texto original/37-44 trad. al Chino
Any: 2015
Clau: Article

Autor: Iglesias, R.
Títol: Robofilia, mangas y tecnoarte japonés
Publicat a: ArtMedia
Publicat per: Universidad Maimónides, Buenos Aires
Lloc de publicació: Buenos Aires, Argentina
Pàgs: 94-102 ISBN: 978-987-1699-22-3 
Any: 2015
Clau: Article

Autor: Iglesias, R.
Títol: Arte, ciudad y sistema de vigilancia
Publicat a: Artes Plásticas y Ciudad III. Encuentros Internacionales Arte y Ciudad.
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Pàgs: 187-192 ISBN: 978-64-606-9564-6
Any: 2015
Clau: Article

Autora: Vilà, A.
Títol: Las estampas de Joaquin Chancho
Publicat a: Propileu 
Publicat per: Museo de Montserrat
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 15 Pàgs. 2-5
Any: 2015
Clau: Article

 

2014

Autora: Baigorri, L.
Títol: Curaduría e Internet: optimización y cuestionamiento de criterios y estructuras.
Publicat a: Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas.
Mª Luisa Bellido Gant (ed.) Colección Acción y Cultura, Editorial UOC,
Lloc de publicació: Barcelona.
Núm: 8 ISBN: 978-84-9029-766-7    
Any: 2014
Clau: capítol de llibre

Autors/es: Vela, A.; Casacuberta, D.; Agustí, E.; Vilà, A.; Bielsa, J.; Broto, L.; Casanovas, Mª M.;
de López, J.; Puig. E., Molet, A.; Pastó, C.; Steidinger, A.; Baigorri, L; Ameller, C.; Blanch, T.
Títol: MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos / MetaMethod. Shared methodologies in artistic processes
Publicat per: COMANEGRA
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 
1-208 ISBN: 978-84-16033-27-0   B 17876-2014
Any: 2014
Clau: Llibre (Catàleg)

Autora: Vela, A.
Títol:
DOMPOAC
Publicat al llibre: MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos / MetaMethod. Shared methodologies in artistic processes 
Publicat per: COMANEGRA
Lloc de publicació:Barcelona, Espanya
Pàgs: 62-69
Any: 2014
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autors/es: Ana Isabel Fernández Moreno, Laura Baigorri Ballarín, Mercedes Iáñez Ortega, MªLuisa Bellido Gant,
Soledad Gómez Vílchez, Ximena Hidalgo Vásquez
Títol:
 Curaduría e Internet: optimización y cuestionamiento de criterios y estructuras
Publicat al llibre: Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas
Publicat per: UOC
Pàgs:32-45
Any: 2014
Clau: Capítol llibre

Autor: Cantalozella, J.
Títol: La temporalidad y sus espacios. La fotografía como lugar de acontecimiento
Publicat a: GAMA. Estudos Artísticos 
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, España
Núm.3, Pàgs: 190-201  web: http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/50385 
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): QUALIS 2015: B1
Any: 2014
Clau: Article

Autora: Agustí, E.
Títol: La página ideal de Sol LeWitt
Publicat a: BRAC
Publicat per: Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona, Espanya
Vol.
2, Núm: 2, Pàgs: 221-247
Doi: 10.4471/brac.2014.10
Any: 2014
Clau: Article

Autora: Negre, M.
Títol: La mediación tecnológica en el retrato
Publicat a: Revista: Arte, individuo y Sociedad
Núm:
 26, Pàgs: 121-138
Àrea: Arts & Humanities, subàrea Visual Arts & Performing Arts: 0.111. Q2.
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Doi: 10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n2.42949
Any: 2014
Clau: Article

Autora: Baigorri, L.
Títol: Sentido y responsabilidad: Una perspectiva bioética sobre la creación, mutación e hibridación experimental en el campo interdisciplinar de la tecnociencia y el arte
Publicat a: Revista BRAC: Barcelona, Research, Art, Creation, 2(2), Hipatia Press, Universidad de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 137-168. Doi: 10.4471/brac.2014.07 web: http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/brac/article/view/780/892
Any: 2013
Clau: Article

Autor: Puig, E.
Títol: Composiciones cinematográficas en la fotografía de Biel Capllonch
Publicat a: Croma 3. V Congreso Internacional Criadores Sobre outras Obras. CSO’14.
Publicat per: Universidade de Lisboa 
ISSN 2182-8547 web: http://issuu.com/fbaul/docs/croma3
Any: 2014
Clau: Article

 

2013

Autora: Baigorri, L.
Títol: 
Game art y espíritu Fluxus: una conexión subversiva y desmitificadora del arte.
Publicat a: 
Puntos de encuentro en la Iconosfera. Interacciones en el audiovisual. Antoni Mercader y Rafael Suárez (eds.) Colección Comunicación Activa, Universidad de Barcelona.
Lloc de publicació: 
Barcelona
Núm: 
11 ISBN: 978-84-475-3698-6
Any: 
2013
Clau:
capítol de llibre

Autores/rs: Pastó, C.; Agustí E.; Puig  E.
Títol: A new way to think art and science. The experience Science of the City
Publicat a: Fine Art practice, research and education across Europe
Publicat per: CO-EDITION:EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA (SPAIN) DOWNHILL PUBLISHING LTD NEW YORK (USA)
Pàgs: 409 - 416  ISBN EUG: 978-84-338-5574-9  ISBN DOWNHILL PUBLISHING: 97
ISBN: 978-84-940789-0-0/ 978-84-338-5574-9  DL: GR.1579-2013
Any: 2013
Clau: Article

 

2012 

Autors/es: Vela, A., Vilà, A., Agustí, E., Casanovas, M., Pastor, C., Steidinger, A. 
Títol: The science of the city. Exposición colectiva internacional.
Publicat per: La Mandarina de Newton y Co-creating Cultures. Colaboran: FECYT, Obra Social La Caixa, The Tech Museum, Paris Montaigne
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 150 ISBN: 978-84-695-3325-3 DL: GI.752-2012 
Any: 2012 
Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Vela, A., Vilà, A., Agustí, E., y otros 
Títol: Sidera 
Títol: Exposición monográfica de Antònia Vilá 
Publicat a: Eina Barra de Ferro
Publicat per: Publicaciones de la Escuela de Diseño EINA centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Lloc de publicació: Barcelona, ESPAÑA
Número: 24 Pàgines: 48 ISBN: 978-84-695-1128-2 
Any: 2012 
Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Blanch, T.
Títol: Art Situacions
Publicat a: Art Situacions. Arts Santa Mónica
Publicat per: Generalitat de Catalunya 
Lloc de publicació: Barcelona, ESPAÑA 
Any: 2012 
Clau: Catàleg (llibre)

 

2011

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Puig, E., Casacuberta, D., Baigorri, L., Broto, L. 
Títol: Impresión expandida/Expanded print. Artículos de seis investigadores del proyecto
Ensayo sobre las conferencias y debates llevadas a cabo en el Simposio Internacional: Impresión Expandida/Expanded Print
Publicat per: Eloi Puig, Alicia Vela, Antonia Vilà. Colaboran UB, MICIN, Fondos FEDER
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 207 ISBN: 978-84-614-8786-8 DL: B 1402902011 
Any: 2011 
Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Agustí, E., y otros 
Títol: Libros de artista/Ediciones especiales/ Revistas Objetuales/ Proyectos Editoriales 
Publicat a: Libros de artista/Ediciones especiales/ Revistas Objetuales/ Proyectos Editoriales
Publicat per: Centro de Arte La Panera
Lloc de publicació: Lérida, Espanya
Vol: IMPASSE Núm: 10  Pàgs, 7-359  ISBN: 978-84-96855434 DL: B-18489-2011 
Any: 2011 
Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Steidinger, A., Comeron, O., Malevé, N. 
Títol: Academy Commons: A net-tool for Connecting Spaces of Research and Knowledge Production
Publicat a: Curating the European University Exposition and Public Debate
Publicat per: Maarten Simons, Mathias Decuypere, Joris Vlieghe, Jan Masschelein
Lloc de publicació:  Lovaina, Bèlgica
ISBN: 9789058678744 
Any: 2011 
Clau: Llibre

Autora: Blanch, T.
Títol: Fernando Prats. Acciones físicas para otra geopolítica del mundo
Publicat a: Cuadernos de Arte 
Publicat per: Universidad Católica de Santiago de Chile
Lloc de publicació: Santiago de Chile, Xile
Núm: 16  
Any: 2011
Clave: Article 

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Preservar y documentar; la posibilidad de supervivencia del arte audiovisual
Publicat al llibre: 100 artistas del audiovisual experimental de Ecuador (1929-2011)
Publicat per: María Belén Moncayo. AANME (Asociación Archivo Nuevos medios) 
Lloc de publicació: Quito, Equador
Any: 2011 
Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: La escena del vídeo en la Barcelona de los 90: la creación de un público
Publicat a: VideoStorias, comisariada por Blanca de la Torre e Inma Prieto
Publicat per: Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Lloc de publicació: Vitoria-Gasteiz
Any: 2011 
Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Videojuegos – I will not make any more boring art. Subvirtiendo elitismo y banalidad
Publicat a: Cibertronic, Revistas de Artes Mediáticas.
Publicat per: Universidad Nacional Tres de Febrero 
Lloc de publicació: Buenos Aires, Argentina
Vol: Tecnologías Expandidas Núm:
Any: 2011 
Clau: Article

Autors: Casacuberta, D., Jorge, A. 
Títol: Tecnología y unidad de cognición: de cómo affordances y andamiajes convierten el laboratorio en parte de nuestra mente extendida
Publicat al llibre: Historia, prácticas y estilos en la filosofía de la ciencia. Hacia una epistemología plural
Publicat per: Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana
Lloc de publicació: México DF, México 
Pàgs, 193-216
Any: 2011 
Clau: Capítol llibre

Autors: Casacuberta, D., Vallverdú, J. 
Títol: The Game of Emotions (GOE): An Evolutionary Approach to AI Decisions 
Publicat al llibre: The Computational Turn: Past, Presents, Futures? Proceedings IA CAP2011. MV-Verlag 
Lloc de publicació: Munster, Alemanya 
Pàgs:
 158-162 
Any: 2011 
Clave: Capítol llibre 

Autor: Puig, E.
Títol: Anjopa Seitpa Vatsal
Publicat per: Arts Santa Monica
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-393-8590-5
Any: 2011
Clau:
Catàleg (llibre)

Autora: Broto, L.
Título: Right Cube_04. Dar paso a lo desconocido
Publicat per: BCN Producció’10. Ed. La Capella Exposicións, Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-9850-259-6 web: http://www.luzbroto.net/castellano/09-right-cube-04--dar-paso-a-lo-desconocido.html
Any: 2011
Clave: 
Catàleg (llibre)

 

2010

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Puig, E. 
Títol: Katia Acín. Obra gráfica
Publicat per: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca
Lloc de publicació: Huesca, Espanya
ISBN:978-84-92749-07-2 
Any:
2010 
Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Steidinger, A.
Títol: No Time To Loose. Milena Placentine
Publicat per: Monika Vykoukal. Peacock Visual Arts
Lloc de publicació: Aberdeen, REINO UNIDO
ISBN:
ISBN-10: 095555246X, ISBN-13: 978-0955552465
Any: 2010 
Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Casanovas, M. 
Títol: Impressions de realitat. Exposición individual, Glería Espai G d’Art de Terrassa, Barcelona. 
Lugar de publicación: Terrassa, Espanya
ISBN: 978-84-614-1076-7 Depòsit legal: B-14.321/2010 
Any: 2010 
Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Agustí, E.
Títol: Hojas para gráficos. Diagramas especiales. Serie Gemas especiales
Publicat a: Colección del Museo de la Universidad de Alicante
Publicat per: Universidad de Alicante 
Lloc de publicació: Alicante, Espanya
Pàgs: 37-39  ISBN: 978-84-95990-67-9 DL: A-236-2010 
Any: 2010 
Clau: 
Catàleg (llibre)

Autors: Casacuberta, D. y otros 
Títol: Embodying Cognition: A Morphological Perspective
Publicat al llibre: Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science: Concepts and principles 
Publicat per: IGI Global 
Lloc de publicació: Hersey, EEUU 
Pàgs: 344-366 
Any:
2010 
Clau: Llibre 

Autores: Vela, A., Vilà, A. 
Títol: Katia Acín, Obra gráfica
Publicat a: Razonado de exposición antológica: Katia Acín, Obra gráfica
Publicat per: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca
Lugar de publicación: Huesca, Espanya
Pàgs: 167 ISBN: 978-84-92749-07-2 
Any: 2010 
Clau: Catàleg (llibre)

 

2009

Autora: Pastó, C.
Títol: La paret dibuixada
Publicat a: Joaquim Chancho, dibuixos de paret
Publicat per: Museu de Pintura de Sant pol de Mar 
Núm: 24, Pàgs: 7-18 Depósito legal: B-41.678-2009 
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya  
Any: 2009 
Clau: 
Catàleg (llibre)

Autor: Casacuberta, D. 
Títol: Synthetic emotions and Social Robots 
Publicat al llibre: Synthetic Emotions and Social Robots
Publicat per: ED. IGI Global
Lloc de publicació: Hersey, EEUU 
Any: 2009 
ClauLlibre

Autor: Puig, E.
Títol: L’atzar en els mitjans digitals. Una aproximació al computer art 
Publicat al llibre: L’atzar en els mitjans digitals. Una aproximació al computer art. Colección Textos Docentes
Publicat per: Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona 
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 1-159 ISBN: 978-84-475-3309-1 Depòsit legal: B-4168-2009 
Any: 2009 
Clau: Llibre

 

2008

Autora: Broto, L.
Título: Procesos y acontecimientos
Publicat al llibre: Sala d’Art jove 2008
Publicat per: Sala d’Art Jove, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-6142-736-5 
Any: 2008 
Clau: Capítol de catàleg (llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Vídeo en latinoamérica. Una historia crítica 
Publicat al llibre: Prácticas artísticas, estéticas y políticas
Publicat per: Ediciones BRUMARIA 
Lloc de publicació: Madrid, ESPAÑA
Núm: 10 Pàgs, 2-251 ISBN: 978-84-8347-072-5 Depòsit legal: S.830-2008 
Any: 2008
Clau:
Catàleg (Llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: I will not make any more boring art. Subvirtiendo elitismo y banalidad
Publicat al llibre: Homo Ludens Ludens
Publicat per: Ediciones LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Lugar de publicación: Gijón, ESPAÑA
Pàgs: 21-25 ISBN: 978-84-612-4141-S Depòsit legal: As-3806/08 
Any: 2008 
Clau: Catàleg (Llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Vidaman: Esencia y apariencia 
Publicat a: VIDEOMAN. Fernando Llanos
Publicat per: Museo de Arte Contemporáneo de Morelia 
Lloc de publicació: Mèxic
Any: 2008 
Clau: 
Catàleg (Llibre)

Autor/es: AAVV. Palomer, P.
Títol: Joan Brossa la realidad y sus metáforas. Poemas objeto, instalaciones, carteles y audiovisuales
Publicat a:  Síntesis biogràfica
Publicat per: Concejalia de Cultura. Ayuntamiento S. Cristobal de La Laguna
Lloc de publicació: La Laguna, Illes Canàries, Espanya
ISBN: 97884-88919-922
Any: 2008
Clau: Catàleg (Llibre)

Autora: Vela, A.
Títol: Todas del mismo jardín 
Publicat a: DUODA. Estudios de la diferencia sexual 
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya 
Pàgs:
 181-186 ISSN: 11332-6751 Depòsit legal: B-41379 
Any: 2008 
Clau: 
Revista 

Autora: Vela, A.
Títol: Todas del mismo jardín
Publicat a: DUODA. Estudios de la diferencia sexual
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 35. Pàgs: 182 - 186 ISSN: 1132-6751. DL: B-41379/1992
Any: 2008
Clau: Proyecto de artista. Ilustraciones

 

2007

Autora: Baigorri, L.
Títol:
Vídeo y Net.art. Arte y comunicación en la era de la mitificación tecnológica
Publicat a: 
EXIT Express. Revista de información y debate sobre arte actual, Noviembre
Lloc de publicació: 
Madrid
Núm: 
31 ISBN: 1577-2721
Any: 
2007
Clau: 
article

Autora: Negre, M.
Títol:
 L’índex sota sospita 
Publicat a: Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya 
Núm:ISSN: 1575-5045
Any: 2007
Clau: il·lustracions dels textos de la revista

Autora: Agustí, E.
Títol: Hojas para gráficos. Proyecto Lineal. Espacios digitales
Publicat a: Hojas para gráficos. Proyecto Lineal. Espacios digitales 
Publicat per: Universidad de Alicante, Espanya 
Lloc de publicació: Alicante, Espanya
Pàgs: 48-51 ISBN: 978-84-95990-38-9 Depòsit legal: A-460-2007 
Any: 2007 
Clau: Catàleg (Llibre)

Autores: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Educación (Institución local)
Publicat a: 008331 - Zehar. Arte y pensamiento contemporaneo Forum ’La escuela abierta’ 
Publicat per: Proyecto Documenta 12 magazines
Lloc de publicació: San Sebastián, Espanya
Núm: 60/61 Pàgs: 70 - 71 ISSN: 1133-844 X Depòsit legal: SS.1.104/89?
Any: 2007
Clau: Article

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Artistas Latinos making Global Art. Revisión
Publicat a: 207369 - e-fagia
Publicat per: Canadá Publicación online
Lloc de publicació: Toronto, Canadà
Núm: 1
Any: 2007 

Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Cognición distribuida y educación para la ciudadanía
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Pàgs: 40 - 43
Any: 2007
Clau: Article 

Autor: Casacuberta, D.
TítolMenos Imperio y más Wittgenstein
Publicat a: Azafea: revista de filosofía
Publicat per: Ediciones Universidad de Salamanca
Lloc de publicació: Salamanca, Espanya 
Pàgs: 169 - 190
Any: 2007
Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Comprender los nuevos medios desde las ciencias cognitivas: una perspectiva filosófica.
Publicat al llibre: Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas. 
Publicat per: Editorial Comares, Carlos Lozares (Ed)
Lloc de publicació: Granada, Espanya 
Pàgs: 169 - 190 
Any: 2007
Clau: Capítol llibre

Autor: Casacuberta, D.
Títol: El Low-tech hispà.
Publicat a: Papers d’Art. Espais. 
Núm: 21 Pàgs: 79 - 83 ISSN: 1131-9267 Classificació ERIH: C
Lloc de publicació: Girona, Espanya
Any de publicació: 2007
Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: E-Participación. De la remediación a la simulación
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Girona, Espanya
Any: 2007
Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Umyst (mente)
Publicat a: La mente humana (traducció del polac)
Publicat per: El mundo del libro
Lloc de publicació: Varsovia, Polònia
Any: 2007
Clau: Article

Autor: Casacuberta, David
Títol: Aprendizaje remixed: Educar en valores y ciudadanía a partir de sistemas digitales descentralizados
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Vol: 6. Pàgs: 43 - 48
Any: 2007
Clau: Article 

Autor/a: Casacuberta, D. i Mestres, A.
Títol: Redes Culturales: Una introducción
Publicat a: Boletín del Portal Iberoamericano de Gestión Cultural 
Lloc de publicacióBarcelona, Espanya
Any: 2007
Clau: Article

 

2006

Autor/a: Baigorri, L. y Cilleruelo, L.
Títol:
NET.ART. Prácticas estéticas y políticas en la Red.
Publicat a: 
Brumaria y Universitat de Barcelona
Lloc de publicació: 
Madrid
Núm: 
6 EAN: 9788447530465
Any: 
2006
Clau:
Llibre

Autora: Baigorri Ballarín, Laura
Títol: Détournez les jeux vidéo!
Publicat a: 206312 - Sklunk. 
Núm: 01 web: www.sklunk.net 
Lloc de publicació: París (FRANCIA)
Any: 2006
Clau: Artícle

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game as Critic as Art 3.0.
Publicat a: 203655 - A minima. Propuestas visuales y conceptuales contemporáneas Monográfico computer games
Núm: 16 Pàgs: 6 - 17 ISSN: 1697-7777
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Any: 2006
Clau: Artícle

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game Art. Nuevos entornos creativos para el arte y el juego
Publicat a: 204407 - Temps d’Art Monográfico Reload. Interferencias entre el arte y los videojuegos
Lloc de publicació: València, Espanya
Núm: 28 Pàgs: 20 - 23 ISSN: 1699-0242 
Any: 2006
Clau: Artícle

Autor: Puig Mestres, E.
Títol: L’autoreferencialitat en lart. El metallenguatge en el mitjà digital.
Publicat a: ARTNODES
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 6 ISSN 1695-5951 Classificació ERIH: B web: www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.pdf
Any:
 2006
Clau: Article

 

2005

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game as Critic as Art 2.0
Revista: 205139 - Joystick Publicación en Internet
Any: 2005 
Lloc de publicació: Espanya
Clau: Artícle

Autora: Vela, A.
Títol: Mujeres
Publicat a: Edita Rolde, Revista de Cultura Aragonesa
Lloc de publicació: Zaragoza, Espanya
ISSN: 1133-6676. DL: Z-63-1979 
Any: 2005 
Clau: Projecte d'artista. Il·lustracions