Projects


IN>TRA
2019-2021

Reserach I+D
(Coordinate)

Research project: IN>TRA2. Reading as an artistic practice: new models of creative decoding.. (PGC2018-093862-B-C21)

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinanciado con Fondos Europeos.
Investigadores principales: Dr. Eloi Puig, Dra. Eugènia Agustí


Proyecto Coordinador: Meta-reading from the artistic practice. Dimensions of creative decoding.

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinanciado con Fondos Europeos.
Investigadores principales: Dr. Eloi Puig IP2, Dra. Eugènia Agustí IP2
Investigadores: Dra. Antònia Vilà, Dr. Oscar Padilla , Dra. Eulalia Barriera y Dra. Pilar Bonet.
Colaboradores: Dra. Montse Carreño; Dr. Martí Ruiz, Dra. Lúa Coderch, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira, Dra. Mireia Feliu (Universitat de Barcelona), Dr. Leszek Brogowski, Dr. Nicolas Thely, Dra. Marie Boivent, (Université Rennes 2), Vítor Magalhães (Universitat de Madeira), Esther Moñivas (Universidad Internacional de La Rioja)

Subproyecto: Printed Matter/Net Laboratory.

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinanciado con Fondos Europeos.
Investigadores principales: Dr. Albert Valera IP1 y Dra. Angels Viladomiu IP2.
Investigadores:Dra. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Javier Lozano, Dr. Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre y Dr. Ignacio Barcia Rodríguez (Universidad de Vigo).
Colaboradores: Dra. Matilde Grau


IMARTE
2017-2019

Consolidated project

IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies (2017-2019 SGR 1182)
Modalitat del grup: GRC

Projecte consolidat
Universitat o Institució de recerca: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts

Coordinador/a del grup:Dr. Eloi Puig
Investigador*s: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Dra. Laura Baigorri, Dr. Albert Valera, Dra. Àngels Viladomiu, Dra. M. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa, Dr. Òscar Padilla, Dr. Javier Lozano, Dr. Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre, Dr.Txuma Sánchez, Dra. Montse Carreño, Dra. Dolors Tapias, Dra. Montse Morcate, Dr. Diego Marchante

Col·laborador*s: Dra. Esther Moñivas, Dr. Ramón Sangüesa, Dr. Enrique martínez Leal, Dr. Víctor M. Ornelas Magalhaes, Tere Badía, Marta Gracía, Darko Fritz.

Becàries de recerca: Beatriz Regueira Pons i Alejandra López Gabrielidis.


N>TRA
2016-2018

Research I+D
(Coordinated Project)

Projecte de Recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca (HAR2015-63952-C3-1-P).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela, Dr. Eloi Puig.


Projecte Coordinador: MetaMétodo III: Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques artístiques.

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela IP1 i Dr. Eloi Puig IP2
Investigadores: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Esther Moñivas i Pilar Bonet.
Col·laboradors: Ramon Sangüesa, Óscar Padilla i Ainara Elgoibar.
Becàries de recerca: Lúa Coderch, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira Pons.

Subprojecte: Matèria Impresa II. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística.

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitdad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Albert Valera IP1 i Dra. Maria Angeles Viladomiu IP2.
Investigadors: Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Jordi Bielsa, Salvador Juanpera, Javier Lozano, Joaquim Cantalozella, Marta Negre i Enrique Martínez Leal (Art Department - University of California Santa Cruz).


N>TRA
2016-2018

Research I+D
(Coordinated Project)

Projecte de Recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca (HAR2015-63952-C3-1-P).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela, Dr. Eloi Puig.


Projecte Coordinador: MetaMétodo III: Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques artístiques.

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela IP1 i Dr. Eloi Puig IP2
Investigadores: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Esther Moñivas i Pilar Bonet.
Col·laboradors: Ramon Sangüesa, Óscar Padilla i Ainara Elgoibar.
Becàries de recerca: Lúa Coderch, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira Pons.

Subprojecte: Matèria Impresa II. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística.

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitdad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Albert Valera IP1 i Dra. Maria Angeles Viladomiu IP2.
Investigadors: Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Jordi Bielsa, Salvador Juanpera, Javier Lozano, Joaquim Cantalozella, Marta Negre i Enrique Martínez Leal (Art Department - University of California Santa Cruz).

 
 

IMARTE

2014-2016

Consolidated Project 

Consolidated Research Group: IMARTE. Research On Artistic Processes and New Technologies. 2014-2016 (SGR1625). 

Consolidated Project.
Main researcher (coordinator): Dra. Alicia Vela Cisneros.
Research Staff: Dra. María Eugènia Agustí Camí, Dr. Carlos Ametller Ferretjans, Dra. Laura Baigorri Ballarin, Dr. Jordi Bielsa Mialet, Dra. Ma. Teresa Blanch Malet, Dra. Ma. Mercè Casanovas Aleix, Dr. Salvador Juanepere Huguet, Dra. Crisitina Pastó Aguila, Dr. Eloi Puig Mestre, Dr. Alberto Valera García, Dra. Antònia Vilà , Dra. Ma. Angeles Viladomiu Canela.
Research Fellows: Ainara Elgoibar, Lúa Coderch.