11/18 Eugènia Agustí, Jo Milne, Cristina Pastó, Eloi Puig, Antònia Vilà i Montse Carreño. Projectes de llibres d'artista, flyers, postals, làmines o feuilles volants, així com quaderns i altres classes de llibres.