Ciència-Art 2006

La Visualització Nanomètrica: Un projecte "Ciència_Art". Calendari 2006.

La voluntat de fomentar la intersecció entre art, ciència i tecnologia com a eina per contribuir a disminuir el distanciament existent entre les sovint anomenades dues cultures, ha dut el Parc Cinetific de Barcelona a dedicar el calendari de l'any 2006 a un nou repte multidisciplinari en què han cooperat artistes i cientifics. Com a resultat d'aquesta col.laboració, han explorat conjuntament idees, materials i metodologies de treball i han desenvolupat noves estratègies creatives que volen actuar com a models de comunicació tant entre diferents àrees d'investigació com també entre la comunitat científica i la societat.??Us convidem a veure el fruit de la col.laboració entre el grup d'investigació Prospeccions Binàries de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el laboratori de recerca en nanobioenginyeria de CREBEC i la Plataforma de Nanotecnologia del Parc Científic de Barcelona, que s'han endinsat en l'aventura conjunta de crear nous models de visualització artisticocientífica a partir de la tecnologia i els resultats de la recerca en nanoenginyeria.??El projecte es porta a terme en el marc d'un nombre creixent d'iniciatives de cooperació entre científics i artistes a escala internacional que estan duent a resultats que poden prendre quasi qualsevol forma, però que, tal com resumeix el llibre de la Wellcome trust experiment: Conversations in art and Science, "Tots poden inspirar debat sobre la mateixa ciència, sobre la interpretació de la ciència per part de l'artista, i sobre com l'art pot influenciar la ciència i com la ciència inspira l'art".


Alicia Vela

Nanonits I 1                                                 Imagen fuente: Xavier Fernández Busquets

Nanonits II 1                                                Imagen fuente: Xavier Fernández Busquets

La ciutat gelada 1                                         Imagen fuente: Xavier Fernández Busquets


Antonia Vila

Cyan                                                                    Imagen fuente: Abdelhamid Errachid

 

Neu roja 1                                                                    Imagen fuente: Mateu Pla Roca

Eugenia Agustí

Gémula                                                       Imagen fuente: Xavier Fernández Busquets

Intensitat aïllable                                                           Imagen fuente: Elena Martínez


Eva Vila

Anónimus                                                                      Imagen fuente: Elena Martínez

Stella Veciana

Tenkan                                                                          Imagen fuente: Elena Martínez

In Vivo                                                                         Imagen fuente: Elisabeth Engel

 

 


Eloi Puig

Pattern I                                                                              Imagen fuente: Pere Roca

Pattern II                                                                       Imagen fuente: Muriel Arimon