Sense Matriu 2001

La Capella de l'Antic Hospital de la Santa Creu, mitjançant l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, acull una exposició d'obres, realitzades amb el concurs de les noves tecnologies que faciliten la conformació gràfica, la impressió digital i els interactius.

L'exposició és el resultat de dues edicions dels cursos de postgrau de caràcter internacional ("L'obra gràfica avui: de l'empremta gravada a l'empremta digital I i II"), realitzats l'estiu del 1998 i del 1999, sota la direcció de la Dra. Antònia Vilà i la coordinació de la Dra. Alicia Vela, professores de la secció de gravat del departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Els cursos de postgrau estaven emmarcats en el curs europeu SOCRATES "PA&R. EUROPEAN PRINTMAKING ART & RESEARCH" promogut per Islàndia i interconnectat amb institucions de França, Alemanya i Gran Bretanya.

Aquesta exposició és possible per la feliç conjunció d'iniciatives a diferents nivells. En primer lloc, vull remarcar la capacitat de les professores esmentades que han sabut motivar altres professors, artistes i estudiosos dels diferents departaments de la facultat i d'altres facultats de la Universitat de Barcelona, així com l'aportació d'artistes de renom en el camp de la gràfica i dels nous mitjans, i d'aquells crítics i estudiosos de reconeguda experiència en la teoria de l'art. En un altre apartat, però sens dubte de vital importància, cal remarcar la contribució d'un nombre considerable d'empreses que han aportat materials diversos, necessaris per a l'experimentació dels cursos.

L'exposició "Sense Matriu" constitueix un magnífic exponent de la recerca de la comunicació gràfica i visual: la impressió digital i interactius, que permeten unes solucions originals i creatives i faciliten l'assumpció d'una nova mirada, de vegades intrigant i incisiva, de vegades precisa, sovint distorsionada, o, fins i tot, transfigurada i evasiva o desestabilitzadora. D'alguna manera reflecteix la complexitat del món actual o cobreix de somni trasbalsador l'estricta realitat.

La Facultat de Belles Arts, en presentar l'exposició, vol donar a conèixer a les institucions i al món artístic en general, una part de les seves activitats que, malauradament segons les possibilitats existents, la major part de les vegades no arriben a traspassar els seus murs.
D'altra banda, és notòria la incidència de la Facultat de Belles Arts en el context artístic del país i de fora, per la via de la creació artística individual, la que aporten el nostres llicenciats i el professorat que habitualment són presents en el món artístic. En aquest sentit, no ens manquen iniciatives ni tampoc la voluntat necessària per tal que la col·laboració que encetem amb l'exposició "Sense Matriu. Gravat, impressió digital i interactius", arribi cada vegada més a ser normal entre les institucions públiques i la nostra Facultat de Belles Arts.

Com a degà de la Facultat de Belles Arts vull agrair la inestimable col·laboració de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i les valuoses aportacions en favor de l'edició del catàleg de la mostra, per part del vicepresident de la Divisió I de Ciències Humanes i Socials, Fernando Hernández, i la del vicerector d'Activitats i Promoció Cultural de la Universitat de Barcelona, Salvador Claramunt.

Pere Falcó i Golondrina
Degà