Professors i becaris

De l'empremta gravada a la empremta digital I

Del 28 de juny al 3O d'agost de 1998

CURS DE POSTGRAU ORGANITZAT PELS TALLERS DE GRAVAT
DEL DEPARTAMENT DE PINTURA DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS DE BARCELONA

Direcció: Dra. Antònia Vilà
Coordinació: Dra. Alicia Vela
Secretaria: Prof. Eva Vila
E-mail: anvila@trivium.gh.ub.es
Professors dels tallers: Eugènia Agustí, Dra. Mercè Casanovas, Dr. Francesc Orenes, Cristina Pastó, Eloi Puig, Dra. Alicia Vela, Dra. Antònia Vilà i Eva Vila.
Tallers oberts: serigrafia, litografia, gravat calcogràfic i infografia.

Becaris assistents:
 Montse Carreño, Joan Morey, Bernat Cisneros

Requisits:
Aquest curs de postgrau anava adreçat a artistes i llicenciats en Belles Arts, i altres llicenciatures que tinguessin coneixements de gravat.
Els criteris d'admissió per la pre-inscripció van ser:

  • Currículum vitae.
  • Dossier fotogràfic d'obra.
  • Memòria del projecte personal a desenvolupar.

Nombre d'alumnes: un mínim de 22 i un màxim de 30.
Avaluació: presentació i realització del projecte.
Títol: Diploma de postgrau expedit per la Universitat de Barcelona.