Conferenciants

De l'empremta gravada a la empremta digital II

1. Temes i debats
 • Participació i interactivitat. Reflexions entorn de l'art electrònic".
  Claudia Giannetti, especialista en Media Art.
 • "La imatge digital: Allò nou ja fet?"
  Joan Urrios, artista.
 • "Tecnologies, àmbits i estratègies entorn de les accions interactives".
  Marcel·lí Antúnez, artista multimèdia.
2. Projectes digitals
 • "Icons, Movies & Words". Presentació del mitjà digital com a diversificació de projectes: arxiu, llibre d'artista, CD-ROM… 
  Ricardo Echevarría, artista multimèdia.
 • Aplicacions infogràfiques a projectes serigràfics, litogràfics i de fotogravat.

2. Projectes digitals
• "Icons, Movies & Words". Presentació del mitjà digital com a diversificació de projectes: arxiu, llibre d'artista,
CD-ROM… Ricardo Echevarría, artista multimèdia.
• Aplicacions infogràfiques a projectes serigràfics, litogràfics i de fotogravat.

3. Tallers oberts
Producció d'obra en un entorn d'experimentació, amb la col·laboració dels professors: Eugènia Agustí, Dra. Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà i Eva Vila.
Tallers de serigrafia, litografia, gravat i infografia.